Ovårdade tomter och byggnader

Enligt Plan- och bygglagen ska tomter och byggnaders yttre hållas i vårdat skick. Tomter ska skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Byggnadsverk ska underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras.

Om en tomt efter platsbesök bedöms vara ovårdad (till exempel om tomten är skräpig eller om byggnaden är förfallen) kontaktar vi fastighetsägaren och ber denna vidta åtgärder.

Vid tillsyn över ovårdade tomter och förfallna byggnader kan det leda till åtgärdsföreläggande, förbud mot användning och till slut rivningsföreläggande. Ibland kan det också bli aktuellt med vite och beslut om att en åtgärd ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Kontaktformulär