Meny

Lekplatser och enkelt avhjälpta hinder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har även tillsynsansvar över lekplatser och fasta lekanordningar samt så kallade enkelt avhjälpta hinder.

Lekplatser

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar över lekplatser och fasta lekanordningar enligt Plan- och bygglagen. Där ingår att se till att nya och ändrade lekplatser uppfyller kraven på bland annat säkerhet samt tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Upptäcker du brister eller skador på en lekplats är du välkommen att göra en anmälan till oss.

Enkelt avhjälpta hinder

I Plan- och bygglagen anges att publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Därför finns det också krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Några exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, bristande utformning av orienterande skyltning, tunga dörrar eller bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder hos Boverket.

Upptäcker du brister i en publik lokal eller på en allmän plats är du välkommen att göra en anmälan till oss.

Anmäl en lekplats eller enkelt avhjälpta hinder

Använd vår e-tjänst för att anmäla en lekplats eller enkelt avhjälpta hinder. Du behöver inte logga in för att anmäla ett tillsynsärende, och om du vill kan du vara anonym.

Gör en tillsynsanmälan

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Telefontider under sommaren, vecka 26 till och med vecka 33  måndag, tisdag, torsdag och fredag                                                            kl 9:00-12:00

Ordinarie telefontider
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

 

Bokade telefontider
Du kan också be oss ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: