Hissar, rulltrappor och portar

Hissar, rulltrappor och andra motordrivna anordningar så som portar måste besiktas regelbundet. 

Om en hiss, rulltrappa, port eller liknande anordning blir underkänd vid besiktningen gör Bygg- och tekniknämnden tillsyn. Fastighetsägaren kontaktas och anordningen måste omedelbart stängas av för allmänheten för att undvika olyckor. Användningsförbud på en hiss kan också bli en fråga för Arbetsmiljöverket.

Motordrivna anordningar

  • Hissar, rulltrappor och rullramper
  • Linbaneanläggningar
  • Motordrivna portar, dörrar, galler och grindar
  • Rörliga väggar
  • Sationära sopsugar och sopskruvar

Läs mer om hissar och motordrivna anordningar hos Länsstyrelserna.

Fastighetsägaren ansvarar för att reglerna följs

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att hissar, rulltrappor och andra motordrivna anordningar besiktas regelbundet.

Besiktningen ska säkerställa att anordningen uppfyller de krav som finns och ska utföras av ett fristående besiktningsorgan. Om det i besiktningen upptäcks brister som har direkt betydelse för säkerhet och hälsa ska protokollet skickas till Bygg- och tekniknämnden.

Användningsförbud och sanktionsavgift

Om det upptäcks brister i besiktningen kan detta leda till användningsförbud, och om anordningen används ändå kan det bli fråga om en sanktionsavgift.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Kontaktformulär