Meny

Tidsbegränsade lov

Ibland kan det bli aktuellt med ett tidsbegränsat lov istället för ett permanent lov, till exempel för skolpaviljonger, säsongsberoende verksamheter eller om alla förutsättningar för ett permanent lov inte kan uppfyllas.

Tidsbegränsat lov kan ges för upp till 10 år, och förlängas med högst 5 år i taget. Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller kraven för bygglov, men som ändå kan anses vara lämplig för en begränsad period. Åtgärden ska ha en tillfällig karaktär och vara lämplig för platsen. Du kan också söka säsongslov för en åtgärd som upprepas under två eller flera år i följd, till exempel en glasskiosk, sommarveranda eller parkeringsplatser för återkommande evenemang.

Ansök om tidsbegränsat lov

Använd gärna vår e-tjänst för att göra din ansökan. Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst är du välkommen att kontakta oss per e-post, bygglov@nykoping.se, eller telefon, 0155-24 82 50 så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

När du ansöker om ett tidsbegränsat lov ska du skicka in samma handlingar som för ett vanligt bygglov för samma åtgärd, men också en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen ska redovisa hur åtgärden ska rivas eller avvecklas och platsen återställas efter att lovet gått ut.

Ansök om lov

10 – 20 veckor för att få besked

Från att ansökan är komplett och vi har fått alla handlingar vi behöver kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

  • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
  • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga? Läs mer om tillgänglighet.
  • Prata med grannarna! Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.
  • Läs mer om tidsbegränsade lov hos Boverket.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: