Meny

Skyltar

Olika former av reklam är en naturlig del av stadsmiljön. Många skyltar och flaggor kräver dock bygglov. Detta gäller om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar, banderoller eller vepor. Bygglovsplikten gäller skyltar och dylikt med en area på över 1 kvm.

Utformning och placering av skyltar och reklam i allmänhet har en stor betydelse för om stadsbilden upplevs positivt eller negativt. En attraktiv stadsmiljö har ett kommersiellt värde och kan bidra till fortsatt tillväxt.

Vad räknas som en skylt?

 • Skylt
 • Ljusprojektioner
 • Flaggor, vepor och banderoller
 • Bildskärm
 • Text eller bild målad direkt på fasaden
 • Neonskyltar
 • Fristående skyltar så som skyltpylon, skylttavlor på stolpar och reklamballonger
 • Informations- och orienteringstavlor
 • Byggskyltar och trafikskyltar

Bygglovsplikt

Skyltar, vepor och banderoller större än 1 kvm är bygglovspliktiga inom detaljplanelagt område. Bedömningen ska ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är till fördel för alla parter att liknande ärenden bedöms efter samma principer.

Undantag från bygglovsplikt

Kommersiella skyltar utanför detaljplanelagt område kräver normalt inte bygglov, dock tillstånd av Länsstyrelsen och/eller Trafikverket. 

Andra undantag från lovplikten omfattar bland annat skyltar för tillfälliga evenemang i högst fyra veckor, skyltar inomhus, valreklam i samband med val, nationsflaggor, flaggor med kommunvapen eller liknande, orienteringstavlor mindre än 2 kvm, vägmärken och sjövägmärken.

Undantagen för bygglovsplikt gäller normalt inte för byggnader eller bebyggelseområden som anses historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla.

Skyltar längs E4:an

Skyltar längs E4:an kräver normalt inte bygglov, dock tillstånd från Trafikverket. Det krävs tillstånd från Trafikverket för att placera skyltar inom vägområdet för alla allmänna vägar.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Ansök om lov

Använd vår e-tjänst för att skicka in din ansökan. Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst är du välkommen att kontakta oss på e-post, bygglov@nykoping.se, eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

Ansök om lov

Förberedelser inför ansökan

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader.

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten.

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan.

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig. 

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadress.
 • Situationsplan
  Situationsplanen visar var på fastigheten skylten ska placeras. Är skylten fristående ska situationsplanen redovisa avstånd till exempelvis vägar och byggnader på fastigheten.
 • Detaljritning
  Detaljritningen ska redovisa hur skylten kommer att se ut, hur stor den kommer att vara och om det till exempel är en ljuslåda eller neonskylt.
 • Fasadritning
  Fasadritningen ska visa var på fasaden skylten ska sitta och hur fasaden kommer att se ut när skylten blivit uppsatt. Ska skylten till exempel vara fristående och inte sitta på en fasad behövs inte en fasadritning.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.
 • Läs mer om skyltar hos Boverket.

Vanliga frågor och svar om skyltar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om skyltar och vilka lagar som gäller. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: