Riva och rivningslov

Att man behöver bygglov när man ska bygga vet de allra flesta. Men vad gäller om du ska göra det motsatta och riva en byggnad?

När behövs rivningslov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Även utanför detaljplanelagt område kan kommunen ha bestämt i områdesbestämmelser att rivningslov krävs.

Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva.

Lämpliga förberedelser

Är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?

Ibland kan kommunen bestämma att en byggnad eller ett område är av kulturhistoriskt värde. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna är markerade i gällande detaljplan, men även byggnader utanför detaljplan kan vara historiskt värdefulla. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovenheten. Ta del av gällande detaljplaner.

Läs mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från bygglovenheten. 

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan

Det här behöver du skicka in:

Använd gärna vår vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig. 

 • Anmälan eller ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadress.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Markera den/de byggnader som ska rivas.
 • Rivningsplan
  I rivningsplanen ska du ange hur du tar hand om avfallet från rivningen.

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Kom ihåg att du i rivningsplanen ska ange hur du ska ta hand om avfallet från rivningen.
 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: