Meny

Solfångare och solcellspaneler

Här hittar du information om när det behövs bygglov för solfångare och solcellspaneler.

Kriterier för bygglovsfrihet

Enligt Boverket ska följande kriterier vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form och lutning
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Läs mer om solfångare och solcellspaneler på Boverkets hemsida.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på vad detaljplanen säger och ifall byggnaden eller området är kulturhistoriskt värdefullt kan det behövas bygglov för att sätta upp solfångare eller solcellspaneler. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Här kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

 

Kontakta oss

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Torsdagar (start 21 mars)
Boka möte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning. 
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst från och med 15 mars

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: