Meny

Fasadändring

Vill du byta takmaterial eller takfärg, byta fasadmaterial eller måla om huset i en ny färg? Då behöver du kanske söka om bygglov, om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område. Det gäller också om du vill till exempel byta, sätta in nya, eller ändra storlek på fönster och dörrar, täcka för ett skyltfönster eller sätta upp säkerhetsgaller eller markiser.

För att byggnaden ska behålla sin ursprungliga karaktär är det viktigt att alla ändringar görs varsamt. Du behöver ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller oavsett om åtgärden omfattas av bygglovplikt eller inte.

När behövs bygglov?

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende.

Inom detaljplan behöver du vanligtvis inte bygglov om fasadändringarna är av mindre omfattning och inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Beroende på vad detaljplanen säger och ifall byggnaden eller området är kulturhistoriskt värdefullt kan det behövas bygglov även för mindre ändringar. I vissa fall kan det finnas bestämmelser i detaljplanen som anger vilken färg eller vilka material som får användas på byggnadernas fasader.

Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Fråga gärna oss om du är osäker.

Det här behöver du lämna in

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa hur fasaden kommer att se ut när ändringarna är klara.
 • Fasadritning eller foton som visar nuvarande utseende
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
  Rita in vilka fasader som påverkas av ändringen.

Beslut inom 10 veckor

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

 

Kontakta oss

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Torsdagar (start 21 mars)
Boka möte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning. 
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst från och med 15 mars

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: