Meny

När behövs bygglov?

Vad som kräver bygglov varierar beroende på vart du ska bygga. Bland annat kan detta regleras i detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns också speciella regler som gäller för till exempel komplementbyggnader och ekonomibyggnader på landsbygden. 

När behövs bygglov?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Ibland kan det också regleras i så kallade områdesbestämmelser, kontakta Bygglovenheten för mer information.

Exempel på åtgärder som oftast kräver bygglov:

Se Boverkets film "Får jag bygga?"

Undantag från bygglovsplikten

Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och tomter utanför detaljplan. Då kan det ofta istället krävas en anmälan. Exempel på undantag från bygglovsplikten är attefallshus, attefallsåtgärder och friggebodar, samt altaner, uteplatser och uterum.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan.

Så här fungerar bygglovsprocessen.

När behövs en anmälan?

Vissa bygglovsbefriade åtgärder kräver istället en anmälan. Tänk på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

  • Attefallshus och attefallsåtgärder
  • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller skorsten, läs mer här.
  • Rivning av en byggnad eller del av byggnad där detta inte kräver lov.
  • Ändring som påverkar byggnadens bärande konstruktion.
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, anordning för ventilation eller anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
  • Inreda nytt våtrum

Tips och råd

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ändrade telefontider under jul och nyår

Måndag 23 december
kl 9:00-12:00

Julafton, juldagen och annandag jul
Stängt

Fredag 7 december och måndag 30 december
kl 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Nyårsafton och nyårsdagen
Stängt

Torsdag 2 januari och fredag 3 januari
kl 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Trettondag jul
Stängt

Ordinarie telefontider från tisdag 7 januari.

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

Bokningar

Bokade kvällsmöten på torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Under jul och nyår har vi uppehåll för kvällsöppet. Sista dagen för kvällsöppet är den 5 december, och första dagen för våren är den 30 januari 2020. Välkommen!

Bokning sker via e-tjänst.

Bokade telefontider
Du kan också be oss att ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter