Meny

När behövs bygglov?

Vad som kräver bygglov varierar beroende på vart du ska bygga. Bland annat kan detta regleras i detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns också speciella regler som gäller för till exempel komplementbyggnader och ekonomibyggnader på landsbygden. 

När behövs bygglov?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Ibland kan det också regleras i så kallade områdesbestämmelser, kontakta Bygglovenheten för mer information.

Exempel på åtgärder som oftast kräver bygglov:

Se Boverkets film "Får jag bygga?"

Undantag från bygglovsplikten

Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och tomter utanför detaljplan. Då kan det ofta istället krävas en anmälan. Exempel på undantag från bygglovsplikten är attefallshus, attefallsåtgärder och friggebodar, samt altaner, uteplatser och uterum.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan.

Så här fungerar bygglovsprocessen.

När behövs en anmälan?

Vissa bygglovsbefriade åtgärder kräver istället en anmälan. Tänk på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

  • Attefallshus och attefallsåtgärder
  • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller skorsten, läs mer här.
  • Rivning av en byggnad eller del av byggnad där detta inte kräver lov.
  • Ändring som påverkar byggnadens bärande konstruktion.
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, anordning för ventilation eller anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
  • Inreda nytt våtrum

Tips och råd

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbast hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter