Meny

När behövs bygglov?

Vad som kräver bygglov varierar beroende på vart du ska bygga. Bland annat kan detta regleras i detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns också speciella regler som gäller för till exempel komplementbyggnader och ekonomibyggnader på landsbygden. 

När behövs bygglov?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Ibland kan det också regleras i så kallade områdesbestämmelser, kontakta Bygglovenheten för mer information.

Exempel på åtgärder som oftast kräver bygglov:

Ansök eller anmäl om bygglov 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post: bygglov@nykoping.se eller ringa 0155-24 82 50 för att få en blankett.

Solfångare och solcellspaneler

Läs vad som gäller för solfångare och solcellspaneler.  

Undantag från bygglovsplikten

Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och tomter utanför detaljplan. Då kan det ofta istället krävas en anmälan. Exempel på undantag från bygglovsplikten är attefallshus, attefallsåtgärder och friggebodar, samt altaner, uteplatser och uterum.

Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan.

Så här fungerar bygglovsprocessen.

När behövs en anmälan?

Vissa bygglovsbefriade åtgärder kräver istället en anmälan. Tänk på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

  • Attefallshus och attefallsåtgärder
  • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller skorsten.
  • Rivning av en byggnad eller del av byggnad där detta inte kräver lov.
  • Ändring som påverkar byggnadens bärande konstruktion.
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, anordning för ventilation eller anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
  • Inreda nytt våtrum

Tips och råd

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter