Meny

Mur och plank

En mur består vanligtvis av murade eller staplade stenar eller en annan gjuten konstruktion av betong. Murar används bland annat för att markera tomtgränser, rama in uteplatser eller för att hindra mark från att röra på sig. Ett staket blir ett plank när den har mindre än 50% insyn. Plank över 1,1 meter kräver oftast bygglov.

När behövs bygglov?

Bygglov krävs om du ska bygga en mur eller en stödmur som är över 0,5 meter hög eller ett plank som är högre än 1,1 meter. Tänk på att placera muren eller planket en bit in från tomtgränsen så att även grundläggningen av muren eller planket kan ske på den egna tomten.

Så här fungerar bygglovsprocessen.

För mur vid uteplats behövs inte bygglov

Du behöver inte bygglov för en skyddad uteplats vid ett en- eller två-bostadshus. Vid uteplatsen får du bygga en mur eller ett plank upp till 1,8 meter högt inom 3,6 meter från bostadshuset. Om du vill du bygga muren eller planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.

Förberedelser

Vad gäller där du tänker bygga?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. 

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Vilket underlag situationsplanen ska bygga på varierar beroende på vad du ska göra, men du kan alltid beställa materialet från Bygglovenheten. 

Här hittar du mer information om våra kart- och mättjänster.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig. 

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in muren, planket eller stödmuren, sedd ovanifrån, med rätt mått. 
 • Fasadritning i skala 1:100
  Rita in hur muren, planket eller stödmuren kommer att se ut från båda sidorna.

Beslut inom 10 veckor

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter