Meny

Marklov

Om marknivån höjs eller sänks kan det ha konsekvenser för den omgivande miljön. Därför kan du behöva ansöka om marklov innan du börjar göra förändringar i marknivån.

Behövs marklov?

För schaktning eller fyllning som ändrar marknivån mer än 0,5 meter behöver du alltid ansöka om marklov, oavsett hur stort eller litet område som berörs. Om du behöver marklov för förändringar mindre än 0,5 meter står i den detaljplan som gäller för ditt område.

Om det du ska göra kräver marklov är det viktigt att du inte sätter igång innan du har fått ett startbesked.

Så här förbereder du dig

Vad gäller på din fastighet?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader på fastigheten. 

Här kan du se ett exempel på en situationsplan.

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig. 

 • Ansökan om lov
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in markförändringen.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Ett snitt genom marken som visar befintlig och ny marknivå.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Markplaneringsritningen ska redovisa befintliga och nya plushöjder samt slänter. 
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. 

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.
 • Tänk på att höjning och sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Det kan förändra deras utsikt, men det kan också påverka deras dränering. Om ett dike läggs igen på din tomt kan det i värsta fall leda till att det blir en översvämning på grannens tomt. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du gör en förändring.
 • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Detsamma gäller vilken fyllnadsmassa som du använder om du höjer marknivån.
 • Var noga med att kontrollera vilka ledningar det finns i backen om du ska gräva ut tomten. Du är ansvarig om några ledningar går av, vilket kan vara mycket kostsamt. Läs mer på ledningskollen.se.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter