Meny

Kaminer och eldstäder

Innan du installerar en ny eldstad eller braskassett måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Det gör du smidigast genom vår e-tjänst. Som eldstad räknas även till exempel vedeldad bastukamin, vedpanna och fast installerad kolgrill.

Anmälningsplikt

Vid installation av ny eldstad eller installation av ny braskassett i befintlig öppen spis måste du göra en anmälan och få startbesked. Detta gäller också om du byter ut en befintlig eldstad eller kamin.

Om skorstenen blir väldigt hög och du bor inom detaljplanelagt område kan det krävas bygglov, och om du installerar rökkanal på byggnadens utsida räknas detta som en fasadändring.

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din anmälan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Anmälan
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat blankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av åtgärd du anmäler och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Ange fabrikat och typ på produkterna du ska installera. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten måste vara signerad.
 • Prestandadeklaration
  När du anmäler att du ska installera en eldstad eller skorsten vill vi att du skickar in en prestandadeklaration för samtliga produkter som ska installeras. Detta för att vi med säkerhet ska veta vad du installerar och för att vi ska kunna bedöma produktens lämplighet med hänsyn till gällande bestämmelser.
 • Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska visa vart i byggnaden eldstaden placeras. Alla våningsplan som påverkas av åtgärden ska redovisas. Planritningen ska också visa avstånd till väggar, trappor, fönster, dörrar och dylikt.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Om du ska installera eller byta ut en skorsten ska du också skicka med en fasadritning. Fasadritningen ska redovisa skorstenens placering och storlek.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra. Här hittar du ett exempel på en kontrollplan.

Om du inte gör en anmälan

Efter att besiktningen av din nya eldstad, kamin eller rökkanal är gjord, skickar Skorstensfejarmästaren besiktningsprotokollet till oss. Om du inte har gjort en anmälan och fått startbesked för installationen kommer vi då att upprätta ett tillsynsärende.

Det kan leda till att du måste betala en byggsanktionsavgift och göra en anmälan i efterhand.

Du behöver slutbesked innan du eldar

Innan du får börja elda måste brandkraven vara uppfyllda, det kontrollerar Skorstensfejarmästaren genom en besiktning. Skorstensfejarmästaren skickar in protokollet till oss efter att besiktningen är gjord. Om besiktningen är godkänd meddelar vi slutbesked. Först då får du börja använda eldstaden eller braskassetten.

Om protokollet har anmärkningar om brandsäkerheten måste du åtgärda dem och göra en ny besiktning innan du kan få slutbesked.

Nya regler 30 september 2019

Den 30 september 2019 kommer det nya bestämmelser som innebär skärpta krav på utsläppsnivåer på kaminer, vedspisar och värmepannor som eldas med pellets eller ved.

De nya reglerna gäller för utsläpp och hur mycket energi du kan få ut från mängden pellets eller ved, så kallad verkningsgrad.

Var finns de nya reglerna?

Du hittar de nya kraven för utsläppsnivåer och verkningsgrad i Boverkets byggregler (BBR), i tabell 6:7412.

När du köper en kamin eller vedspis ska den vara CE-märkt. Då finns det också en prestandadeklaration där det finns information om kaminen eller vedspisens utsläppsnivåer och verkningsgrad.

Påverkas du av de nya reglerna?

De nya reglerna berör dig som vill installera en ny (eller byta ut) kamin, vedspis, värmepanna, kökspanna eller insats, det vill säga kassett, som eldas med pellets eller ved. Reglerna gäller inte bara rumsvärme så som braskaminer och vedspisar, utan också fastbränsleeldade pannor.

Reglerna påverkar alltså inte dig som redan har en kamin, vedspis eller värmepanna. Om du däremot bestämmer dig för att byta ut din kamin mot en ny måste denna uppfylla de skärpta kraven.

Är du osäker på om din åtgärd styrs av de nya kraven är du välkommen att kontakta oss på Bygglovenheten.

Läs mer om de nya reglerna hos Boverket.

Tips och råd

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ordinarie telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

Bokade möten

På torsdagar kan du boka ett kvällsmöte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning, med start
30 januari kl. 15:00-19:00.

Välkommen!

Bokning sker via e-tjänst.

Bokade telefontider
Du kan också be oss att ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter