Meny

Garage, carport och förråd

Mindre byggnader kan i vissa fall vara bygglovsbefriade, men om du planerar att bygga ett normalstort garage behöver du nästan alltid bygglov.

När krävs bygglov?

Om du ska bygga en carport, ett garage eller ett fristående förråd på din tomt behöver du i de allra flesta fall ansöka om bygglov. Men beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler småbyggnader på tomten kan det i vissa fall räknas som Attefallshus eller friggebod. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan börja bygga. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta oss på bygglov@nykoping.se

Mer information om när du behöver bygglov hittar du under När behövs bygglov?

Förberedelser inför ansökan

Vad gäller där du tänker bygga?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta  för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader. 

Här kan du se ett exempel på en situationsplan. 

Det här behöver du lämna in:

Använd gärna vår e-tjänst när du gör din ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon, 0155-24 82 50, så skickar vi en blankett till dig.

 • Ansökan om lov 
  Om du använder vår e-tjänst behöver du inte skicka in en separat ansökningsblankett. Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress och tänk på att blanketten ska vara signerad.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. 
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  Beskriv garagets, carportens eller förrådets konstruktion, vad den ska bestå av för material och hur den ska bäras upp.

Alla ritningar ska vara måttsatta, skalenliga och fackmannamässigt gjorda.

Här hittar du exempel på ritningar.

Beslut inom 10 veckor

Från att din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv kan du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Exempelritningar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter