Meny

Vilka handlingar behövs?

Beroende på vad du ska göra behövs olika handlingar som underlag för att Bygglovenheten ska kunna ta ett beslut. Här hittar du information om vilka handlingar som behövs för olika typer av åtgärder. Observera att handläggaren eller inspektören ibland också kan behöva ytterligare material.

Använd gärna vår e-tjänst för att göra din ansökan eller anmälan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

På sidan Exempelritningar kan du läsa mer om hur handlingarna ska se ut.

Ansök om lov eller gör en anmälan

Ansökan

Bygglov

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning

Inför startbesked behövs nästan alltid också konstruktionsritningar och installationsritningar för vatten/avlopp, ventilation samt golvvärme om det installeras.

Rivningslov

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Rivningsplan

Förhandsbesked

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Karta

Anmälan

Installation av vatten och avlopp eller ventilation

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning med åtgärden inritad

Attefallshus och attefallsåtgärder

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning

Vid anmälan om komplementbostadshus behövs även konstruktionsritningar och installationsritningar för vatten/avlopp, ventilation samt golvvärme om det installeras.

Installation av eldstad, kamin eller braskassett

 • Anmälningsblankett
 • Planritning som visar placering i byggnaden och avstånd till väggar, trappor, fönster, dörrar och dylikt
 • Prestandadeklaration för samtliga produkter som installeras
 • Kontrollplan

Installerar du en tung eldstad kan det också behövas konstruktionsritningar som visar att bjälklaget klarar av tyngden.

Installation av rökkanal och skorsten

 • Anmälningsblankett
 • Planritning som visar placering i byggnaden
 • Prestandadeklaration eller produktbeskrivning 
 • Fasadritningar som visar skorstenens mått och placering

Installation av hiss

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning

Ändring i bärande konstruktion

 • Anmälningsblankett
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter