Meny

Vad innebär en anmälan?

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan istället kräva att en anmälan görs till Bygglovenheten. I dessa fall ska anmälan göras i förväg och innan åtgärden påbörjas ska du ha fått ett startbesked från oss. Här hittar du information om vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

1. När behövs det en anmälan?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. De vanligaste exemplen på åtgärder som kräver en anmälan är följande:

 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion eller planlösning.
 • Installation eller ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.
 • Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som innebär påverkan på brandskyddet i en byggnad.
 • Uppförande av byggnad, tillbyggnad eller takkupa inom attefalssreglerna.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Rivning som inte kräver rivningslov.

Det finns också anläggningar och andra särskilda åtgärder som kan kräva en anmälan. Om du är osäker så är du välkommen att kontakta oss innan du påbörjar åtgärden.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader som redan finns på tomten.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan.

2. Skicka in en anmälan

Gör en anmälan genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skicka in din anmälan per post eller till vår e-postadress: bygglov@nykoping.se.

Du får då en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan och vi meddelar dig sedan om du behöver komplettera något.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst

Gör en anmälan genom att använda vår e-tjänst. För att göra det behöver du ha en e-legitimation, exempelvis BankID. Detta gäller även för företag.

Du kan läsa mer om e-legitimation hos Myndigheten för digital förvaltning och om BankID för företag på www.bankid.com.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss så skickar vi en blankett. Då ringer du oss på 0155-24 82 00 eller skickar e-post till bygglov@nykoping.se. Därefter kan du skicka din ansökan till oss via e-post eller per post.

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Vilka handlingar behövs?

För att handlägga din anmälan behöver vi handlingar som beskriver åtgärden, i form av ritningar och beskrivningar. Alla ärenden är olika och olika typer av handlingra kan behövas. Om handläggaren bedömer att det saknas information kommer så kommer hen att meddela dig om detta. När handläggaren anser att alla handlingar finns med och att ärendet är komplett så får du ett beslut om startbesked inom fyra veckor. Åtgärden får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Uppförande av ny byggnad som inte är bygglovspliktig

 • Situationsplan som visar placering.
 • Fasadritningar.
 • Planritning.
 • Sektionsritning.

Ändring av vatten och/eller avlopp

 • VA-ritning och situationsplan som visar dragningar invändigt och utvändigt.

Rivning

 • En rivningsplan som förklarar vad du ska göra med avfallet.
 • Situtionsplan som visar vad som ska rivas.

Tips för en kortare handläggningstid

 • Var så tydlig som möjligt när du beskriver det du vill göra.
 • Anlita en kontrollansvarig innan du skickar in din anmälan.
 • Ta reda på vad det står i detaljplanen för ditt område. Byggnadsverk som inte avviker från vad som är tillåtet på fastigheten minskar risken för en lång handläggningstid.
 • Skicka in alla handlingar som behövs från början.
  Här kan du läsa mer om hur handlingarna ska se ut.
 • Tänk på att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Här kan du läsa mer om tillgänglighet.
 • Se till att alla ritningar är skalenliga, måttsatta och att de stämmer överens med varandra.

3. Vi fattar ett beslut om startbesked

När din anmälan är komplett får du ett beslut från oss inom fyra veckor. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du kan ta det första spadtaget.

4. Bygget pågår

När du har fått ett startbesked för din anmälan kan du börja bygga.

5. Du får ett slutbesked

För att börja använda det som du har byggt måste du ha fått ett skriftligt slutbesked från oss. För att få ett slutbesked ska alla krav som angetts i startbeskedet vara uppfyllda. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigt och godkänt.

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: