Avgifter och taxor

Nyköpings kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov. Hur mycket du ska betala styrs av byggnadens storlek, placering och hur komplicerat ditt ärende är.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller om det blir ett negativt besked tar kommunen ut en avgift för den handläggning som gjorts. Ibland behöver du också nytt kartmaterial till din bygglovsansökan, då tillkommer kostnader för det. 

Avgift för bygglov, anmälan och förhandsbesked med mera baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Går det att få besked i förväg?

Många vill veta i förväg vad bygglovet ska kosta. Tyvärr är det svårt att bedöma innan ansökan kommit in. Det kan också uppstå frågor under ärendets gång som kräver mer handläggningstid. 

Du kan få bidrag vid särskilda behov

Har du eller din familj behov av handikappanpassning av din bostad kan du läsa mer under socialtjänstens bostadsanpassare

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning. 
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: