Meny

Aktuellt inom bygglov

Underrubrik saknas

Använd gärna vår e-tjänst 

E-tjänst för ansökan och anmälan

Ändring i regler för köksspisar

Från och med den 1 oktober 2019 omfattas inte vedspisar som främst är avsedda för matlagning av utsläppskraven.

Läs mer hos Boverket.

Nya krav på pellets- och vedeldade kaminer, spisar och pannor

Den 30 september 2019 kommer det nya bestämmesler som innebär skärpta krav på utsläppsnivåer på kaminer, vedspisar och värmepannor som eldas med pellets eller ved.

Läs mer om de nya reglerna hos Boverket.

Här kan du läsa mer om vad du behöver göra om du ska installera en eldstad.

Nya undantag från krav på bygglov för altaner

Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen avseende krav på bygglov och anmälan för altaner till en- och tvåbostadshus. Ändringarna innebär större möjligheter att bygga altaner utan bygglov eller startbesked och att vissa altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Läs mer om de nya reglerna hos Boverket.

Läs mer om altaner, uterum, skärmtak och pool.

Ny bygglovstaxa från 1 juli 2019

Nyköpings kommun har fått en ny bygglovstaxa. Den nya taxan ger en mer rättvis avgiftsberäkning och är enklare att förstå för både medborgare och företagare.

Solcellspaneler och solfångare

Den 1 augusti 2018 infördes nya bestämmelser som innebär att vissa solenergianläggningar inte kräver bygglov.

Läs mer hos Boverket.

Ändring i när du får börja bygga

Den 1 juli 2018 ändrades Plan- och bygglagen. Ändringen innebär att du inte får börja bygga förrän 4 veckor efter att ditt beslut om bygglov, rivningslov eller marklov kungjorts (det vill säga annonserats) i Post- och Inrikes Tidningar.

Den här regeln gäller även om du har fått startbesked innan fyraveckorsperioden gått ut. 

Läs mer hos Boverket.

Läs mer om kungörelse.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ordinarie telefontider
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

Bokade möten

På torsdagar kan du boka ett kvällsmöte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning, med start
30 januari kl. 15:00-19:00.

Välkommen!

Bokning sker via e-tjänst.

Bokade telefontider
Du kan också be oss att ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: