Meny

Tängsta

Strax intill den befintliga korsningen Nykyrkavägen (riksväg 52) och Skräddarvägen pågår just nu markarbete för exploatering av området. En ny lokalgata byggs under 2019.

Nyköpings kommun planerar att uppföra gruppboende samt hyreslägenheter i början av gatan och släppa ett antal villatomter till försäljning i slutet av den nya lokalgatan i anslutning till Tängstaskogen. Se karta längre ner på sidan.

Sju av tomterna väster om befintligt dike är redan avstyckade men gatan ska vara klar innan försäljningen kan starta.

Avgifter som tillkommer

Avgifter som tillkommer är anslutning av kommunalt vatten och avlopp enligt Nyköping Vattens VA-taxa. Andra avgifter är till exempel bygglov, utsättning, nybyggnadskarta och elanslutning. Läs mer om hur det fungerar med bygglov i Nyköpings kommun.

Pris/tomt

Tomternas yta variera men ligger omkring ca 1100 kvm. Information om tomtpriser meddelas i samband med försäljningsstart.

Det här får du bygga

För friliggande villor gäller största tillåtna sammanlagda byggnadsarea 200 kvm för bostadshus med inredd vind eller två våningar och 230 kvm för bostadshus i en våning. Endast en huvudbyggnad. Endast två komplementbyggnader får byggas om sammanlagt högst 50 kvm. Utöver detta får ett glasat uterum om högst 25 kvm uppföras till huvudbyggnad. Högst 25 % av tomtarean får bebyggas.  

För mer information hänvisas till aktuell detaljplan:

Ta del av detaljplaneinformation.

Ta del av detaljplanekarta.

Så här går försäljningen till

I dagsläget har inget beslut fattats om hur försäljningen ska gå till. Det kommer att meddelas i god tid innan det blir dags. 

Gör det här redan nu:

  1. Börja redan nu fundera på vilka tomter som du är intresserad av i kartan här nedanför. 
  2. Gör en rangordning så att du är beredd när försäljningen väl sker.
  3. Ta del av informationen i detaljplanen (hittas i länkarna här ovanför) där du till exempel hittar detaljer om antal våningar med mera.

Tängsta_karta.jpg

Anmäl dig till nyhetsbrev

Det går inte att anmäla sig till försäljningen redan idag. Vi informerar via här nykoping.se och via vårt nyhetsbrev som har temat småhustomter i Nyköpings kommun. (Anmäl dig till vårt register om du inte redan får nyhetsbrevet).

 

Kontakta oss

Katarina Hinrichsen
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: