Meny

Tängsta

Strax intill den befintliga korsningen Nykyrkavägen (riksväg 52) och Skräddarvägen säljs 8 tomter via Våningen & Villan under första kvartalet 2020.

Anmäl intresse för området Tängsta i Stigtomta 

Nu startar försäljningen av de byggklara tomterna. Försäljningen hanteras av Våningen & Villan i Nyköping.  Nyköpings kommun valt att upphandla en mäklare för försäljningsprocessen, dels på grund av mängden tomter, dels för att processen är känd och rättvis. 

Så här går försäljningen till

Försäljningen av tomterna sker genom budgivning utifrån ett satt grundpris. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av Våningen & Villan. 

Tomterna kommer att säljas till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta både tomtköp och byggnation av ett bostadshus tillsammans med de kostnader som ingår.

Läs mer om övriga kommunala tomter.

Det här får du bygga

För friliggande villor gäller största tillåtna sammanlagda byggnadsarea 200 kvm för bostadshus med inredd vind eller två våningar och 230 kvm för bostadshus i en våning. Endast en huvudbyggnad. Endast två komplementbyggnader får byggas om sammanlagt högst 50 kvm. Utöver detta får ett glasat uterum om högst 25 kvm uppföras till huvudbyggnad. Högst 25 % av tomtarean får bebyggas.  

För mer information hänvisas till aktuell detaljplan:

Ta del av detaljplaneinformation.

Ta del av detaljplanekarta.

Tängsta_karta.jpg

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vill du få information om senaste nytt om kommunala villatomter? Anmäl dig till vårt register om du inte redan får nyhetsbrevet.

 

Kontakta oss

Katarina Hinrichsen
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: