Meny

Stenbro

I Stenbro mellan Runtunavägen och befintligt villaområde längs Kockängsvägen säljs 7 tomter via Våningen & Villan under första kvartalet 2020.

Anmäl ditt intresse för området Stenbro

Nu startar försäljningen av de byggklara tomterna. Försäljningen hanteras av Våningen & Villan i Nyköping.  Nyköpings kommun valt att upphandla en mäklare för försäljningsprocessen, dels på grund av mängden tomter, dels för att processen är känd och rättvis. 

Så här går försäljningen till

Försäljningen av tomterna sker genom budgivning utifrån ett satt grundpris. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av Våningen & Villan. 

Tomterna kommer att säljas till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta både tomtköp och byggnation av ett bostadshus tillsammans med de kostnader som ingår.

Läs mer om övriga kommunala tomter.

Det här får du bygga:

För bostäderna gäller största tillåtna bruttoarea 25% per m² av fastighetsarean. Huvudbyggnad får uppföras med högst två våningar med sadeltak i husets längdriktning och en nockhöjd på 8,5 m. Fasad mot öster ska utföras utan fönster på andra våningen. Sutterängplan och inredd vind räknas som våning. Byggnader ska utföras källarlösa och placeras minst 4 m från fastighetsgräns.

För komplementbyggnad gäller största tillåtna bruttoarea 10% per m² av fastighetsarean. Nockhöjden är satt till 4 m och byggnaden får placeras minst 1 m från fastighetsgräns.  

För mer information hänvisas till aktuell detaljplan:

Ta del av detaljplaneinformation.

Ta del av detaljplanekarta.

Stenbro.png

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vill du veta när vi har ny information om småhustomter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: