Meny

Örstig etapp 4, Arnö - Slutsålt

Strax intill den redan bebyggda delen av Örstig på Arnö säljs tomter via Våningen & Villan.

Läs mer om tomterna på Våningen & Villans webbplats

Försäljningen hanteras av Våningen & Villan i Nyköping. Nyköpings kommun har valt att upphandla en mäklare för försäljningsprocessen, dels på grund av mängden tomter, dels för att processen är känd och rättvis.

Så här går försäljningen till

Försäljningen av tomterna sker utifrån ett satt grundpris. Om flera personer är intresserade av samma tomt sker en budgivning. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av Våningen & Villan.

Tomterna kommer att säljas till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta både tomtköp och byggnation av ett bostadshus tillsammans med de kostnader som ingår.

Det här får du bygga

Det aktuella förslaget till ny detaljplan tillåter byggnation av fristående bostadshus som tillåts vara upp till 2 våningar. Huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras inom varje tomt. Till exempel färgsättning och placering av byggnader regleras för att anpassa bebyggelsen efter områdets karaktär och förutsättningar.

Ta del av detaljplaneinformation.

Ta del av detaljplanekarta.

Vanliga frågor och svar om småhustomter i Nyköping

Ta del av vanliga frågor och svar.

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vill du veta när vi har ny information om kommunala småhustomter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: