Meny

Intresseanmälan för försäljning av småhustomter

Här anmäler du ditt intresse för att vara med vid försäljningen av småhustomter i Nyköpings kommun. 

 

Just nu pågår ingen försäljning och du kan därför inte anmäla intresse att delta vid ett försäljningstillfälle.  

När det är dags för en försäljning kan du anmäla dig via ett formulär som då finns längst ner på webbsidan. Du ser i formuläret vilket område som du kan göra en intresseanmälan till just nu. I menyn hittar du mer information om respektive område.

I Nyköpings kommun använder vi oss av lottdragning för att välja en tomt i ett område där försäljning pågår.

Läs mer om hur försäljningen går till.

En tid efter att du har gjort intresseanmälan får information om datum, tid och plats för lottdragningen. Det går bra att skicka ett ombud med fullmakt. 

Villkor

Jag intygar:

  • Att jag är införstådd med att jag kan välja endast en tomt enligt den lottade turordningen.
  • Att jag inte säljer den obebyggda tomten vidare till annan part utan kommunens medgivande.
  • Att jag är medveten om att jag ska ha ansökt och erhållit bygglov och startbesked inom ett år från tillträdet.
  • Att jag vid själva lottningen är jag beredd på att skriva kontrakt och har ekonomiska möjligheter att ingå i ett tomtköp samt uppförande av bostad.
  • Att jag i det fall jag inte genomför köpet och har påbörjat byggnation enligt avtal förfaller köpet och kommunen köper tillbaka tomten. Kommunen återbetalar inte avgift motsvarande 10 % av köpeskilling, administrativa kostnader.

Försäljning av småhustomter – anmälan till lottdragning

Val av område
Jag har tagit del av och godkänner villkoren ovan

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: