Meny

Försäljning av småhustomter

I Nyköpings kommun använder vi oss av lottdragning för att välja en tomt att köpa i ett givet området. De som har anmält intresse att köpa en tomt i området där försäljning pågår får välja tomt i tur och ordning.  

Rutin för försäljning:

 1. De personer som anmält sitt intresse att köpa tomt i ett givet område där försäljning pågår blir inbjudna till en lottdragning som sker i Stadshuset i Nyköping.
 2. Intresseanmälan görs via ett formulär här på nykoping.se.
 3. Alla som gör en intresseamälan får information om datum, tid och plats för lottdragningen.
 4. Vid det givna datumet och tiden i Stadshuset anmäler man sig vid ankomst och får en lott av en tjänsteman. Det går bra att skicka ett ombud med fullmakt.
 5. Varje lott har en siffra som anger turordning för att välja tomt.
 6. En tjänsteman från Mark och Exploateringsenheten för anteckningar som diarieförs (namn på de som deltar samt lottnummer).
 7. När alla har blivit tilldelade lottnummer går man vidare till själva valförfarandet, se nedan.
 • Kommunjuristen är på plats och hanterar valförfarandet.
 • Den person som har dragit lotten med nummer 1 väljer först tomt och person med lottnummer 2 väljer tom som nr två, och så vidare.
 • När du har valt tomt ska du vara beredd på att skriva kontrakt och garanterar därmed att du har ekonomiska möjligheter att ingå i ett tomtköp samt uppförande av bostad.

Reservlista

 • Det går bra att sätta upp sitt namn på en reservlista ifall man inte väljer någon tomt utan vill vänta och se om någon hoppar av alternativt tackar nej till en tomt. Detta görs vid tillfället för lottdragningen.
 • Uppföljning av återlämnade tomter sker efter att samtliga tillträden har skett, det vill säga när samtliga köpare har slutbetalat köpeskilling till kommunen. Detta beräknas var klart några månader efter lottdragningen.
 • Den person som står först på reservlistan erbjuds därefter att köpa en eventuellt återlämnad tomt. Tackar man nej erbjuds de som står på reservlistan i tur och ordning att få samma erbjudande.

Tomter som inte väljs eller återköps

 • Tomter som inte väljs vid lottningen kommer att läggas till kommunens tomtbank och erbjudas via kommunens webbplats.
 • Tomter som återköps av kommunen kommer att läggas till kommunens tomtbank och erbjudas via kommunens webbplats.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: