Meny

Försäljning av småhustomter

Nyköpings kommun kommer att sälja småhustomter i Örstig, Stenbro och Tängsta via en mäklare vilket är ett nytt sätt i vår kommun. Vilken mäklare som kommer att sälja tomterna är inte klart i skrivande stund. 

Upphandlingen av mäklartjänsten beräknas vara klar i slutet av 2019. Då uppdateras rutinen för hur försäljningen kommer att gå till.

Nytt är också att försäljning av tomterna i Örstig, Stenbro och Tängsta kommer att ske genom budgivning utifrån ett satt grundpris. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Bud under grundpris accepteras inte. 

Tomterna kommer stå kvar i kommunens tomtbank och hanteras av mäklaren tills det att bud enligt grundpris kommit in.

För övriga tomter inom kommunens tomtbank gäller tillsvidare samma grundprinciper som tidigare.

Vill du snabbt få information försäljningarna, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: