Insamling förpackningsavfall

På den här sidan kan du som fastighetsägare lämna dina uppgifter om insamling av förpackningsavfall.

Insamling Förpackningsavfall

Kontaktuppgifter

Fastighetsinformation

Är några av hushållen specialbostäder, till exempel trygghetsboende, seniorboende, särskilt boende, LSS-gruppbostad eller studentbostäder med korridor? Hur många?

Fråga 3

Har ni i dagsläget en befintlig insamling för förpackningsavfall i anslutning till fastigheten? Om ja, fyll i fråga 4, om nej hoppa till fråga 6.

Fråga 4

Vilken eller vilka entreprenörer hämtar förpackningsavfall hos er idag? Om kommunen hämtar förpackningsavfall hos er idag, skriv kommunen och hoppa till fråga 7.

Fråga 5 Vilka förpackningsmaterial har ni insamling av idag?

Fyll i antal kärl, kärlstorlek och hämtningsfrekvens för de material ni har insamling av och om ni bara har hämtning under sommarperioden. 

Pappersförpackningar

 

Plastförpackningar

 

Metallförpackningar

 

Färgat glas

 

Ofärgat glas

 

Fråga 6

Om ni i dagsläget INTE har en befintlig insamling för förpackningsavfall, har ni planer på när det kommer att införas? Skriv gärna vilken ungefärlig tidpunkt ni önskar införa detta. 

 

Fråga 7

Ser ni att ni har plats för insamling av alla förpackningar (papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas) där ni idag samlar in avfall? Utveckla gärna ditt svar.

 

Fråga 8

Har ni företag som hyresgäster i fastigheten (exempelvis butik, restaurang eller annan verksamhet) som använder samma behållare för förpackningsavfall som hushållen? Om ja, ange namn, adress, vilken typ av verksamhet och verksamhetens kontaktuppgifter.

 

Öppna sidomeny