Meny

Trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Här finns information om elevens rätt till skolskjuts av annan anledning än avstånd. 

Skolskjuts med anledning av trafikförhållanden

En elev kan ha rätt till skolskjuts mot bakgrund av rådande trafikförhållanden på vägen till skolan. Ansökan behöver då kompletteras med en beskrivning av de trafikfarliga inslag som finns på skolvägen.

Skolskjuts vid dokumenterad funktionsnedsättning

Om en elev har en dokumenterad funktionsnedsättning kan eleven ha rätt till skolskjuts . Ansökan behöver då kompletteras med läkarutlåtande som styrker att nedsättningen hindrar eleven från att själv ta sig till skolan.

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev kan ha rätt till skolskjuts om eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna inom Nyköpings kommun. Med växelvis boende menas att eleven bor halva tiden hos respektive vårdnadshavare. Vårdnadshavaren som ansöker måste uppfylla avståndsreglerna eller kunna hävda trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild anledning. Ansökan måste kompletteras med vilka veckodagar och vilka veckor (udda/jämna) barnet behöver skolskjuts. Om eleven behöver skolskjuts från båda vårdnadshavarna görs en gemensam ansökan.

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade (basplaceringsskolan) är huvudregeln att eleven inte har rätt till skolskjuts. Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola. 

 

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: