Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om skolskjuts i Nyköpings kommun. Om din fråga saknas, kontakta oss! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hur överklagar man?

Här hittar du information om hur du överklagar ett beslut.

Varför är busskortet laddat med tre resor per dag?

Politikerna i Södermanland har gemensamt beslutat att elever som har rätt till skolskjuts får tre kostnadsfria resor per dag (måndag-fredag) laddade på busskortet. (Kommunerna i länet har valt olika lösningar utöver de tre resorna.)

Hur fungerar det med byten under en resa?

Du kan byta buss flera gånger inom en timma från resans start utan att det räknas som en ny resa.

Går kortet att ladda med fler resor?

Ja, busskortet kan laddas med flera resor. Det går också att komplettera med ett lågpriskort. Läs mer om biljettsystemet och hur busskortet kan laddas och kompletteras på Sörmlandstrafikens webbplats.

Hur gör man om eleven tappar bort sitt busskort?

Om busskortet tappas bort (eller förstörs av någon anledning) kostar ett nytt 150 kr (inkl moms). Det nya busskortet hämtas på skolan. Förälder eller vårdnadshavare måste fylla i blanketten för förlorat busskort. Eleven tar med blanketten till skolan.

Om eleven blir sjuk i skolan, hur fungerar det då?

Om en elev, till exempel vid sjukdom, behöver åka hem tidigare, måste vårdnadshavaren ordna hämtning i skolan.

Om vårdnadshavare blir sjuk och inte kan skjutsa eleven, hur fungerar det då?

Om vårdnadshavare blir sjuk och inte kan skjutsa eleven måste vårdnadshavaren själv ombesörja att annan person hämtar/lämnar eleven.

Hur gör man om enstaka taxiresor behöver avbokas?

Som vårdnadshavare kontaktar du Taxi Nyköping-Oxelösund via e-post: skolor@taxinyox.se eller 0155-21 75 00 om ditt barn vid något enstaka tillfälle inte ska åka med i taxin. Detta gäller både morgontur och eftermiddagstur.

Kan en kompis eller ett syskon utan ett beviljande beslut om skolskjuts åka med i skolskjutsen?

Nej det är inte tillåtet.

 

Kontakta oss

Handläggning skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

skolskjuts@nykoping.se
0155 - 24 83 90

Telefontid
vardagar kl 09-12 och kl 13-16Skolskjuts för gymnasieelever

Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär