Meny

För särskola

Här hittar du information om skolskjuts för dig inom särskolan.

Ansök om skolskjuts 

Skolskjuts för dig med funktionsnedsättning

Elev med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts även om skolvägen är kortare än avståndsbestämmelserna. Ansökan behöver då kompletteras med läkarutlåtande som styrker att nedsättningen hindrar eleven från att själv ta sig till/från skolan. Ett intyg i sig berättigar inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag.

Skolskjuts till och från skolan

Till skolskjuts räknas endast de resor eleven gör för att ta sig till och från skolan och omfattar två resor per skoldag. Elev inskriven i kommunens särskola kan åka till/från sitt hem, korttidsboende eller fritidshem. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts.

De elever som klarar att åka buss får ett busskort. De elever som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik får resa i skoltaxi. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: