Meny

Avståndsbestämmelser

Här hittar du information om Nyköpings kommuns avståndsbestämmelser. 

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola (basplaceringsskola) överstiga:

  • 6 km för gymnasieskola
  • 6 km för gymnasiesärskola 

Det är närmaste gång- och cykelväg mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: