Meny

Avståndsbestämmelser

Underrubrik saknas

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola (basplaceringsskola) överstiga:

  • 6 km för gymnasieskola
  • 6 km för gymnasiesärskola 

Det är närmaste gång- och cykelväg mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: