Meny

Avståndsbestämmelser

Här hittar du information om Nyköpings kommuns avståndsbestämmelser. 

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola (basplaceringsskola) överstiga:

  • 3 km för årskurs F - 3
  • 4 km för årskurs 4 - 6
  • 5 km för årskurs 7 - 9

Det är närmaste gång- och cykelväg mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen. Gällande Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den fastighet som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: