Avståndsbestämmelser

Här hittar du information om Nyköpings kommuns avståndsbestämmelser. 

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola (basplaceringsskola) överstiga:

3 km för årskurs F - 3
4 km för årskurs 4 - 6
5 km för årskurs 7 - 9
6 km för gymnasiesärskolan

Det är närmaste gång- och cykelväg mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen, uppgifterna kommer från NVDB. Gällande Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den utav fastigheterna som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress. 

 

Kontakta oss

Handläggning skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

skolskjuts@nykoping.se
0155 - 24 83 90

Telefontid
vardagar kl 09-12 och kl 13-16Skolskjuts för gymnasieelever

Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: