Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för barn med utvecklingsstörning.

Grundsärskolan består av av nio årskurser. Ämnesområdena omfattar den övriga skolans flesta ämnen men är utformade så att flera delar av olika ämnen ingår samtidigt. Verksamheten finns på Långsättersskolan och på Alpha.

En del av grundsärskolans undervisning är förlagd utanför skolan med bland annat regelbundna besök vid matvarubutiker, naturmiljöer och kulturella arrangemang. Syftet är att eleverna ska få ökad förståelse för omvärlden och tilltro till den egna förmågan att hantera vardagliga situationer, för ett självständigt och aktivt vuxenliv.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Kontakta oss

Grundsärskola

Arnö skola, Långsätter, årskurs 1-6
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Nyköpings högstadium Alpha, årskurs 7-9
Aurore Holmbergs väg 9
611 36 Nyköping

Rektorer

Harke Steenbergen, rektor
0155-24 88 91 
harke.steenbergen@nykoping.se

Catharina Larsson, biträdande rektor
073-412 14 19
catharina.malmqvist.larsson@nykoping.se

Kontaktformulär