Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Den finns för årskurs 1 till 9. 

Särskola finns inte för förskola eller förskoleklass, däremot finns gymnasiesärskola.

Verksamheten finns på flera skolor i kommunen.

  • Årskurs 1-6 finns på Arnö skola (Långsätter) och Gruvans skola (Långberg),
  • Årskurs 7-9 finns på Nyköpings högstadium (Alpha)

I vissa fall är det även möjligt för en elev att följa grundsärskolans kursplan på den skola eleven redan har sin skolgång. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Ansöka om plats

Vill du ansöka om plats i särskolan eller har frågor om särskolans verksamhet i Nyköpings kommun är du välkommen att kontakta vår särskolesamordnare.

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Utredning

Innan en elev kan börja i grundsärskolan och följa grundsärskolans kursplan utreds eleven. Vanligtvis är det skolans elevhälsa som utreder, för att säkerställa att eleven hör till särskolans målgrupp.

Sammanlagt är det fyra olika utredningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk. 

Om utbildningen

Skolformen omfattar utbildning enligt grundsärskolans kursplan. Inom grundsärskolan finns två inriktningar, ämnen och ämnesområden. En elev kan även läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Utbildningen kan också omfatta en kombination av ämnen enligt grundskolans och grundsärskolans kursplaner.

Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

På Skolverkets webbplats finns broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn. Den svarar på frågorna: Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

Kontakta oss

Särskolesamordnare

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

 

 

Särskolor

Arnö skola, Långsätter, årskurs 1-6
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Rektor: Eva Fältö
0155 - 45 80 61
eva.falto@nykoping.se

Biträdande rektor Arnö grundsärskola: Tuija Rämö, 
073-7737886
tuija.ramo@nykoping.se

Gruvans skola, årskurs 1-6
Stockholmsvägen 37
611 37 Nyköping

Rektor: Malin Thunström
0155 - 24 88 80
malin.thunstrom@nykoping.se

Tf biträdande rektor, Gruvans grundsärskola: Anna-Maria Ringgren 
073-325 30 84
anna-maria.ringgren@nykoping.se

Nyköpings högstadium Alpha, årskurs 7-9
Aurore Holmbergs väg 9
611 36 Nyköping

Rektor: Tina Johansson
0155-24 88 15
tina.johansson@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny