Meny
Foto på gula tegelbyggnaden som är Arnö skola, Långsätter

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskolan består av av nio årskurser. Ämnesområdena omfattar den övriga skolans flesta ämnen men är utformade så att flera delar av olika ämnen ingår samtidigt. Verksamheten finns på Arnö skola, Långsätter och på Nyköpings högstadium Alpha.

En del av grundsärskolans undervisning är förlagd utanför skolan med bland annat regelbundna besök vid matvarubutiker, naturmiljöer och kulturella arrangemang. Syftet är att eleverna ska få ökad förståelse för omvärlden och tilltro till den egna förmågan att hantera vardagliga situationer, för ett självständigt och aktivt vuxenliv.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Kontakta oss

Grundsärskola

Arnö skola, Långsätter, årskurs 1-6
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Nyköpings högstadium Alpha, årskurs 7-9
Aurore Holmbergs väg 9
611 36 Nyköping

grundsarskolan@nykoping.se

Rektorer

Lena Strand, rektor
073-662 24 03
lena.strand2@nykoping.se

Catharina Larsson, biträdande rektor
073-412 14 19
catharina.malmqvist.larsson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: