Meny
Foto på gula tegelbyggnaden som är Arnö skola, Långsätter
Byggnaden för Gruvans skola Långberg, gul tegelbyggnad, klocka upptill, bruna fönsterkarmar upp till

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskolan består av av nio årskurser. Ämnesområdena omfattar den övriga skolans flesta ämnen men är utformade så att flera delar av olika ämnen ingår samtidigt. Verksamheten finns på Arnö skola, Långsätter och Gruvans skola, Långberg samt Nyköpings högstadium Alpha.

En del av grundsärskolans undervisning är förlagd utanför skolan med bland annat regelbundna besök vid matvarubutiker, naturmiljöer och kulturella arrangemang. Syftet är att eleverna ska få ökad förståelse för omvärlden och tilltro till den egna förmågan att hantera vardagliga situationer, för ett självständigt och aktivt vuxenliv.

Inom grundsärskolan finns det två inriktningar, man kan läsa mot ämnen eller ämnesområden. Om man läser mot ämnesområden kallas den skolformen för träningsskola. Träningsskolan finns för åk 1-6 på Långsätterskolan samt för åk 7-9 på Nyköpings högstadium (Alpha).

Ansöka om plats

Vill du ansöka om plats i särskolan eller har frågor om särskolans verksamhet i Nyköpings kommun är du välkommen att kontakta vår särskolesamordnare.

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Kontakta oss

Grundsärskola

Arnö skola, Långsätter, årskurs 1-6
Långsättersvägen 3
611 45 Nyköping

Nyköpings högstadium Alpha, årskurs 7-9
Aurore Holmbergs väg 9
611 36 Nyköping

grundsarskolan@nykoping.se

Rektorer

Lena Strand, rektor
073-662 24 03
lena.strand2@nykoping.se

Catharina Larsson, biträdande rektor
073-412 14 19
catharina.malmqvist.larsson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: