Särskola

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

 

Särskola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

I Nyköping kommuns regi finns grundsärskola årskurs 1 till 9 och gymnasiesärskola: 

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser i grundskolan och fyra årskurser på gymnasiet. Elever kan även följa grundsärskolans kursplan inkluderade i grundskoleklass.

 

Skolverksamheterna samarbetar med Centrala Elevhälsan. 

Centrala Elevhälsan utreder vilka elever som har rätt att tas emot och läsa enligt särskolans kursplan.

Särskild undervisning för vuxna

Campus Nyköpings webbplats kan du läsa om särskild undervisning för vuxna.

Kontakta oss

Har du frågor om särskolans verksamhet och vad den skulle innebära för ditt barn, är du välkommen att kontakta vår särskolesamordnare:

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter