Särskola

Särskola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav, på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

I Nyköping kommuns regi finns grundsärskola årskurs 1 till 9 och gymnasiesärskola: 

Ansöka om plats

Vill du ansöka om plats i särskolan eller har frågor om särskolans verksamhet i Nyköpings kommun är du välkommen att kontakta vår särskolesamordnare.

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Utredning

Innan en elev kan börja i grundsärskolan och följa grundsärskolans kursplan utreds eleven. Vanligtvis är det skolans elevhälsa som utreder, för att säkerställa att eleven hör till särskolans målgrupp.

Sammanlagt är det fyra olika utredningar; psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk. 

Om utbildningen

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Den ska också vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Särskolan består av nio årskurser i grundsärskolan och fyra årskurser på gymnasiesärskolan. 

Kontakta oss

Har du frågor om särskolans verksamhet och vad den skulle innebära för ditt barn, är du välkommen att kontakta vår särskolesamordnare:

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter