Meny

Särskola

Info om Coronaviruset på kommunens webbplats:

https://nykoping.se/kommun--politik/sa-styrs-kommunen/sakerhet-och-kris/coronavirus

Särskola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

I Nyköping kommuns regi finns en grundsärskola från årskurs 1 till 9, ett fritidshem och gymnasiesärskola. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser i grundskolan och fyra årskurser på gymnasiet.

Skolverksamheterna samarbetar med Resursteamet inom elevhälsan. I Resursteamet finns särksolesamordnare, specialpedagoger, skolläkare och psykologer, som alla arbetar för att ge ett så bra stöd som möjligt för elev, skola och hem.

Ansöka om plats

Vill du ansöka om plats i särskolan eller har frågor om särskolans verksamhet i Nyköpings kommun är du välkommen att kontakta vår Särskolesamordnare.

Särskild undervisning för vuxna

På Campus Nyköpings webbplats kan du läsa om särskild undervisning för vuxna.

Kontakta oss

Särskolesamordnare

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter