Särskola

Särskola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

I Nyköping kommuns regi finns en grundsärskola från årskurs ett till nio (1-9), ett fritidshem och gymnasiesärskola. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser i grundskolan och fyra årskurser på gymnasiet.

Skolverksamheterna samarbetar med Resursteamet inom elevhälsan i Nyköpings kommun. I Resursteamet finns särksolesamordnare, specialpedagoger, skolläkare och psykologer, som alla arbetar för att ge ett så bra stöd som möjligt för elev, skola och hem.

Vill du ansöka om plats i särskolan eller har frågor om särskolans verksamhet i Nyköpings kommun är du välkommen att kontakta vår Särskolesamordnare.

För särskild undervisning för vuxna kan du läsa mer på Campus Nyköpings webbsida.

Kontakta oss

Särskolesamordnare

Jenny Nordberg
0155-45 77 60
jenny.nordberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter