Läslyftet inom förskolan

Läslyftet är ett projekt som Skolverket driver på uppdrag av regeringen. Projektet syftar till att öka barn och elevers läs- och skrivförmågor samt utveckla det kollegiala lärandet hos barn, elever och lärare.

Läslyftets arbete genomförs inom kommunala förskolan. Projektet involverar både pedagoger, barn och elever, och utgår från det kollegiala lärandet; att lära av och med varandra. Genom det skapas bland annat tid till att gemensamt reflektera och diskutera, vilket utvecklar kvaliteten på undervisningen. 

I Nyköpings kommun är det i nuläget 16 förskolor som arbetar med Läslyftet. Syftet är att stimulera och utveckla barns språk- läs- och skrivutveckling samt att ta till vara på deras intresse för bilder, texter och skriftspråk. 

Läslyftets moduler för förskolan finns i tre valbara ämnen: flerspråk i barngrupp, läsa och berätta samt skapa och kommunicera. 

Kontakta oss

Sakkunnig

Therese Forss
Therese.forss@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: