Läslyftet inom förskolan

Läslyftet är en kompetensutveckling i språk- läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Skolverket driver insatsen som bygger på kollegialt lärande där förskollärare och annan personal lär av och med varandra under ledning av en utbildad handledare. Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie utbildning

I Nyköpings kommun arbetar alla förskolor med Läslyftet. Syftet är att stimulera och utveckla barns språk- läs- och skrivutveckling och ta till vara deras intresse för bilder, text och skriftspråk. 

Utvärderingen av förra läsårets arbete med Läslyftet visar att det har varit mycket framgångsrikt. Man ser bland annat en ökad kvalitet på undervisningen där pedagogerna reflekterar kring sin egen undervisning och sin roll som ledare samt ett ökat kollegialt lärande.

Läslyftets moduler för förskolan finns inom sex områden.

  • Flera språk i barngruppen
  • Läsa och berätta
  • Natur, teknik och språkutveckling
  • Skapa och kommunicera
  • Utforska skriftspråket
  • Matematik och språkutveckling

Kontakta oss

Sakkunnig

Therese Forss
therese.forss@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny