#jagmed

I projektet har vi tillsammans med Oxelösunds kommun arbetat i samverkan med skola och socialtjänst med att ta fram olika metoder för att få elever att fullfölja sin gymnasieexamen. 

Aktiviteterna i projektet har haft en förebyggande inriktning, så som individanpassade studieplaner, stöd och rådgivning av egen ungdomssamordnare, praktikplats, läxhjälp läxhjälp eller övergång till alternativa studieformer, såsom folkhögskola eller vuxenutbildning. 

Projektet har även haft som syfte att utveckla framgångsrika arbetssätt för samverkan mellan skolformer, socialtjänst och landstingsägda verksamheter såsom BUP och habiliteringen. Under projekttiden har det även genomförts fortbildning, erbjudits rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och projektpersonal. 

Projektets resultat lever vidare på så sätt att de överlämnanderutiner som skapats kommer att implementeras och samordningen mellan olika verksamheter fortsätter att utvecklas under 2019. Det pågår även en utredning om att erbjuda ett närvaroteam med syfte att ge stöd för att öka elevers närvaro i skolan.

Kontakta oss

Projektledare

Anna Hedeklint
073-426 88 22
anna.hedeklint@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny