Meny

Skolavslutning och Student 2021

Det blir en annorlunda skolavslutning och student i år också. Här hittar du information om skolavslutning och student 2021. För mer detaljerad information ber vi dig vända dig till din skola.

Skolavslutning grundskolan

Även om de regionala restriktionerna har tagits bort och att regeringen presenterat nya lättnader kring evenemang utomhus, går det inte att arrangera den traditionella skolavslutningen på Vallarna.

Liksom förra året kommer varje grundskola, F-6, ha sin egen avslutning fredag 11 juni. Upplägget och aktiviteterna kan se lite olika ut beroende på skolans förutsättningar, de flesta kommer att träffas klassvis.

Nyköpings högstadium som brukar ha skolavslutning inomhus på Rosvalla kommer även i år att ha klassvis avslutning på respektive enhet - Alpha och Omega.

  • Årkurs 7 och 8 har klassvis avslutning på skolan fredag 11 juni.
  • Årskurs 9 samlas klassvis för avslutningslunch på skolan torsdag 10 juni.

Information till vårdnadshavare kommer från respektive skola via Schoolsoft och mejl.

Student fredag den 11 juni

Även i år arrangeras ett firande med utspring på respektive gymnasieskola, allt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Varje gymnasieskola planerar och sköter sitt studentfirande. Firandet kommer att ske klassvis och enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

  • Studentdagen börjar på olika tider beroende på skola.
  • Utspringet sker klassvis och enligt schema från skolan, så att det inte blir trångt på skolgården eller annan anvisad plats.
  • Varje student får ta med två gäster. Det kan till exempel vara en kompis, vårdnadshavare eller syskon.
  • Efter utspringet tar skolans studentfirande slut.
  • Dagen kommer att dokumenteras till studenter och anhöriga som inte kan delta på plats. Skolan har mer information om detta. 

Mer information och program för dagen kommer från varje skola - information om utspring sköter varje gymnasieskola själva. 

Med anledning av covid-19 så uteblir även i år: 

  • Gemensam marsch till Stadshustrappan
  • Samling på Stadshustrappan
  • Färd på flak genom stan

Alla Nyköpings gymnasieskolor arbetar för att minska smittspridningen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Flak och kortege genom stan

I april förlängde Transportstyrelsen det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller fram till och med 30 juni 2021. Mer information och frågor och svar finns samlat på Transportstyrelsens webbplats. 

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Partybussar

Att hyra till exempel en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av pandemilagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen (exempelvis partybussen) som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Nattvandring torsdag och fredag

Precis som vid Valborg kommer nätverket Med Unga i Centrum att finnas på olika platser i Nyköping under både torsdag och fredag kväll/natt. 

Nätverket består av verksamheter från kommunen samt flera föreningar i Nyköping som arbetar med unga. Räddning- och säkerhet, Ungdomsstödjarna, Ung Arena, Nyköpings gymnasium, Nysam, NBV, Svenska Kyrkan, Ung Kraft, Junis och Polisen är några av de som är med. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: