Meny

Frågor och svar student 2020

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring studenten 2020. Informationen kan komma att uppdateras om nya frågor inkommer. 

Uppdaterat 14 maj

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Länk till beslutet på Transportstyrelsens webbsida. 

Det är Folkhälsomyndigheten som skickat en hemställan till Transportstyrelsen om att det undantag som gäller för färd på flak och kortege i studenttider, ska dras in i år. Detta för att minska risken för smittspridning under pågående pandemi.

Varför är antalet gäster (besökare) per student 2 personer?

Folkhälsomyndighetens råd för ett studentfirande är bland annat att familjer och närstående kan delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor. Antalet besökare ska även begränsas för att undvika trängsel. Utifrån rekommendationerna har Nyköpings gymnasieskolor gemensamt beslutat att utspringet ska ske klassvis eller i ännu mindre grupper och att max två anhöriga per student får möta upp. Vi tror och hoppas att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge vi befinner oss i. Vi kommer att ha anvisade platser och dela upp grupperna så att avstånd kan hållas för de gäster (besökare) som är inbjudna.

Kan jag stå på avstånd och delta i utspringet?

Vi ber anhöriga, kompisar och även allmänhet att visa hänsyn och respektera att reglerna är satta för att kunna genomföra ett firande och utspring för studenterna. Även om man inte tillhör en riskgrupp eller är rädd om den egna hälsan, så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen.
Varje skola kommer därför att filma utspringet, så att anhöriga och kompisar som inte kan delta på plats ändå kan delta. Information om filmning kommer från varje skola.

Vad händer efter utspringet?

Efter utspringet är skolans studentfirande slut. När studenterna springer ut tar gästerna emot på skolgården (eller anvisad plats) och ni lämnar skolan tillsammans.

Skolorna, polis och räddningstjänst ber vårdnadshavare att prata med sina elever och studenter om egna firanden denna dag. Vi vill verkligen uppmana alla elever att följa rekommendationerna och ta den rådande situationen på allvar, och inte arrangera egna tillställningar som inte följer rekommendationerna som finns. Ta hand om varandra – håll avstånd och hjälp till att begränsa smittspridningen.

Vad gäller för privata fester och studentmottagningar?

Folkhälsomyndighetens råd i samband med studenten är att större bjudningar inte ska förekomma i hemmet eller utomhus. Även restauranger eller andra verksamheter ska inte anordna större privata bjudningar i samband med studentfirandet.

För att bromsa smittspridningen ska man helst undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop, bara resa om det är nödvändigt och tillhör man en riskgrupp eller är 70 år eller äldre, bör man helst avstå från att delta i studentfiranden. För dessa grupper är det extra viktigt att begränsa sina sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.

Hur blir det med studentfesterna och studentbalen?

De delar av studenten som elevkåren i vanliga fall ansvarar för, till exempel bal, är arrangemang som skolorna inte är inblandade i. Det är viktigt att alla tillsammans hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika stora bjudningar och fester.

Vi vill uppmana alla studenter och övriga elever att följa rekommendationerna och ta den rådande situationen på allvar - ta hand om varandra och skydda riskgrupperna genom att inte arrangera egna tillställningar som inte följer rekommendationerna som finns för att begränsa smittspridningen.

Varför skjuter vi inte upp studentfirandet till senare i år – eller till nästa år?

Gymnasieskolorna i Nyköping är eniga om att det skulle bli svårt att senarelägga studentfirandet. Mitt i sommaren är skolpersonal, studenter och anhöriga på semester, studenter jobbar, reser eller har åkt in i lumpen. På sensommaren eller tidig höst så är skolorna upptagna av nytt läsår med nya elever, många studenter har åkt iväg till högskola eller universitet eller är ute och reser eller jobbar. Detsamma gäller om man tittar på att skjuta upp firandet till nästa år.

Vi tror på att skapa något tillsammans med studenterna i år, den 12 juni. Både ni studenter och vi skolor tycker att det är viktigt med ett avslut där man får tacka av dem man varit tillsammans med under sina tre gymnasieår. Det är ett speciellt år i år, och studenten kommer att bli annorlunda mot tidigare år, men tack vare bra och kreativa idéer från er studenter ska vi nog tillsammans kunna skapa en fin och unik dag som ni kan minnas med glädje.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: