Skolavslutning och Student

Vårterminen 2023 slutar fredag den 9 juni. Här hittar du information om skolavslutning och student. 

Kommunala grundskolans skolavslutning

Skolavslutningen fredag 9 juni kommer att arrangeras enskilt av varje skola. Information till elever och vårdnadshavare kommer från aktuell skola.

Student 2023

Fredag den 9 juni är det dags för årets studenter att firas. Det är samling på stadshustrappan klockan 15.00 och kortegen startar klockan 15.45 från Nicos skolgård.  

Studentfirandet i Nyköping har en egen webbsida. Här hittar du information om hela studentveckan, kortegen 9 juni och mycket mer. Webbsidan kommer att fyllas på med mer information så snart alla tillstånd för kortege med mera är klart. 

Du kan också läsa om respektive gymnasieskolas studentfirande på deras egna webbsidor. 

Parkering och avstängda gator fredag 9 juni

Vi vill uppmana alla som har möjlighet att lämna bilen hemma. Många kommer besöka centrum denna dag och för allas säkerhet och trivsel är det bra om du kan välja ett annat färdsätt. Det är förbjudet att parkera utefter Hamnvägen, normala parkeringsställen gäller.

Under skolavslutnings- och studentdagen 9 juni kommer vissa gator vara avstängda under vissa tider. Information om avstängda gator och stannandeförbud finns under Trafikstörningar.

 

Öppna sidomeny