Personal

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till vår personal. 

Aage Asikainen
Undervisar i solosång

aage.asikainen@nykoping.se 
073- 662 26 21

Adam Lindén
Undervisar i slagverk

adam.linden@nykoping.se
073-1493099

Alexander Bremström
Undervisar i elgitarr, gitarr och elbas

alexander.bremstrom@nykoping.se
073-149 31 98

Cecilia Rudstam
Unvervisar i fiol, stråklek, småbarnsytmik och kör

cecilia.merino.rudstam@nykoping.se
073- 662 26 34

Christian Nyberg
Undervisar i oboe

christian.nyberg@nykoping.se
Claes Lundegård
Undervisar i brass

claes.lundegard@nykoping.se
073- 662 26 31

Enes Omerdic
Undervisar i piano och dragspel

enes.omerdic@nykoping.se
073- 662 26 30

Elisabeth Hermansson
Undervisar i piano och stråklek

elisabeth.hermansson@nykoping.se 
070 236 02 12

Emir Selimi
Undervisar i DJ

emir.selimi@nykoping.se

Erik B Larsson
Undervisar i slagverk

erik.backstrom.larsson@nykoping.se

Esteban Campusano
Undervisar i musikproduktion

jorge.campusano@nykoping.se

Helena Holmgren
Undervisar i piano

helena.holmgren@nykoping.se
073-662 26 39

Ida Maria Schwahn
Undervisar i fiol och viola

idamaria.schwahn@nykoping.se
073- 662 26 36

Jennifer Angbah Tisell
Undervisar i dans

jennifer.angbah.tisell@nykoping.se
073-662 26 22

Juuli Välimaa
Undervisar i dans

juuli.valimaa@nykoping.se
073-1493455

Lena Emmerstrand 
Administratör

lena.emmerstrand@nykoping.se
0155-24 87 65

Linda Sohlberg
Undervisar i saxofon och klarinett

linda.sohlberg@nykoping.se
073-412 15 45

Linda Söderlund Krogsaether
Undervisar i film och skådespeleri

linda.soderlund.krogsaether@nykoping.se
073-367 37 35

Katarina Divander
Undervisar i hantverk/slöjd

katarina.divander@nykoping.se
073-503 95 91

Malin Algesten
Undervisar i sång

malin.algesten@nykoping.se

Maria Stenberg
Undervisar i sång

maria.lindqwist.stenberg@nykoping.se

Maria Lindh Isefält
Undervisar i dans

maria.lindh.isefalt@nykoping.se
073-662 26 20

Markus Asplund
Undervisar i trumpet och brasslek

markus.asplund@nykoping.se
073-662 26 32

Mats Grahn
Undervisar i gitarr och elgitarr

mats.grahn@nykoping.se
073- 662 26 24

Mattias Dahlström
Enhetschef

mattias.dahlstrom@nykoping.se
0155-24 87 67

Noah van Dorpel
Undervisar i teater

noah.van.dorpel@nykoping.se
070-3627813

Robin Fornhammar
Undervisar i gitarr

robin.fornhammar@nykoping.se
073- 662 26 23

Ronny Appel Hansson
Undervisar i film och skådespeleri

ronny.appel.hansson@nykoping.se
0155-248765

Samuel Edvardsson
Undervisar i gitarr

samuel.edvardsson@nykopingsgymnasium.com
073-626 50 34

Sigbjörn Fant
Undervisar i slagverk

sigbjorn.fant@nykoping.se
070-924 29 29

Susanne Fragoulis Andersson
Undervisar i bild och Fröet

susanne.fragoulis.andersson@nykoping.se
072-234 38 43

Tobias Hellman
Undervisar i saxofon och klarinett

tobias.hellman@nykoping.se

Tommy Andersson
Undervisar i blockflöjt och tvärflöjt

tommy.andersson@nykoping.se
070-395 02 12

Ulf Tjärnström
Undervisar i elbas och kontrabas

ulf.tjarnstrom@nykoping.se

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: