Kulturskolans elevråd

Crea Futura är Kulturskolans motsvarighet till elevrådet, en elevgrupp och idéverkstad där du som elev får vara med och formar en kreativ miljö och bidra till framtidens kulturskola.

Vår verksamhet riktar sig till dig som är mellan 0-25 år gammal, och det är viktigt för oss att veta vad du som elev vill ha ut av din undervisning. Vi vill lyssna på dina drömmar och mål, och tillsammans arbeta aktivt för att nå dem. Genom Crea Futura får alla elever en möjlighet att vara med och tycka till om saker de funderar över gällande Kulturskolan.

Crea Futura-gruppen är en diskussionsgrupp där alla som vill vara med får plats. Inför varje möte inbjuds fler elever att delta och komma med förslag på hur vi tillsammans kan utveckla kulturskolan till en plats där drömmar slår in.

Gruppen diskuterar alla olika typer av idéer, allt från storslagna visioner till mindre omfattande förslag. Det kan handla om att man vill ändra på något i undervisningen, att det saknas kurser inom ett visst instrument, att man vill ta fram en föreställningen eller liknande.

Vid frågor eller fundringar kring Crea Futura, besök vår expedition eller kontakta Lena Emmerstrand, lena.emmerstrand@nykoping.se. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: