Meny

Kurser för yngre barn

Kulturskolan har som mål att erbjuda kurser för yngre barn mellan 0-8 år, då ofta i form av barngrupper men i viss mån även ämneskurser, för 200 kr per termin. Nedan hittar du vårt kursutbud för yngre barn. 

Minisång
Sång för dig i ålder ca 4-6 år

I minisång möter vi på ett lustfyllt sätt musik genom sång, rytmik och rörelse. Här blandas traditionella barnvisor med nyare barnvisor och rörelse till musik. Målet är att barnen ska få uppleva musiken genom att både höra, göra och känna. Att med hjälp av musiken få ökad kroppsuppfattning och tillgång till den egna rösten.

Du som förälder kan av pedagogen ombedjas att medverka under en eller flera lektioner, allt beroende på barnets nivå och behov.

Tid: Onsdagar klockan 16:15-16:45 på Barnkulturcentrum. Lärare: Maria och Jennifer

Musik - Orkesterlek för barn ca 6-9 år

Orkesterlek är för yngre barn som vill prova på att spela instrument på ett lekfullt sätt. Kursen vänder sig till barn mellan ca 6-9 år och är planerad till en gång i veckan (45 min) på eftermiddagar/kvällar. Barnen får då möjlighet att tillsammans lära sig uttrycka sig rytmiskt och att spela enkla toner på mindre instrument. 

Här kan du välja Brasslek som inriktar sig på instrument som Trumpet, Trombon och Tuba. Lämplig startålder 6 år. Stråklek som inriktar sig på instrumenten Fiol, Cello och Kontrabas. Lämplig startålder 5 år. Träblåslek som inriktar sig på Saxofon, Flöjter och Klarinett. Lämplig startålder 6 år.

Lekgrupper kostar 200 kr/termin och pågår 12 ggr/termin. Stråklek hålls under hösten i lokaler på Barnkulturcentrum vid ån bakom Culturum. Brasslek och Träblåslek har vi på Tonborgen, Rosenkällavägen 41. Man avslutar terminen med en liten konsert för familjen. I samband med antagningserbjudandet får du även information om dag och tid för gruppen/grupperna. Läs mer om våra musikämnen under avsnittet Musik, produktion och DJ.

Småbarnteater från 4-6 år

Teater har vi även för de minsta och det är en kurs där vi leker fram olika roller. Med brett sortiment av rekvisita tar vi fantasin till nya höjder i den fina aulan i Omega Högstadium.

Vårens tider för de yngre barnen är måndagar kl 17:15-18:00 och tisdagar kl 15:45-16:30 / 16:30-17:15. Läs mer om våra teatergrupper i avsnittet Teater och drama.

Bild och form för de lite yngre

Bild och form för de yngsta är en grupp där barnen får utforska färger och mönster och känna sig fram i konstens och kreativitetens värld. Den riktar sig till dem som är ca 4-6 år. Kursen ligger på tisdagar kl 16:45-17:30 i Barnkulturcentrum. Läs mer om våra konstgrupper i avsnittet Bild, rörlig bild och hantverk.

Danslek, Barndans och Creative Dance

På Barnkulturcentrum kommer vi under våren att fortsätta de dansgrupper som startat under våren och som riktar sig till de mindre barnen 4-5, 6-7 år. Den yngsta gruppen 2-3 år kommer starta om på nytt tlll hösten 2020. Dansen för de yngre barnen kommer att ligga på Måndagar i Barnkulturcentrum. Läs mer om dansgrupperna under avsnittet Dans och rörelse.

Du kan anmäla ditt barn till samliga kurser här.

Kontakta oss

Enhetschef

Mattias Dahlström

0155-24 87 67
mattias.dahlstrom@nykoping.se

Expedition

0155-24 87 65

kulturskolan@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter