Meny

Kurser för yngre barn

Kulturskolan har som mål att erbjuda kurser för yngre barn mellan 0-8 år, då ofta i form av barngrupper men i viss mån även ämneskurser, då för 200 kr per termin. Nedan hittar du vårt kursutbud för yngre barn. 

Minisång
Sång för dig i ålder ca 4-6 år

I minisång möter vi på ett lustfyllt sätt musik genom sång, rytmik och rörelse. Här blandas traditionella barnvisor med nyare barnvisor och rörelse till musik. Målet är att barnen ska få uppleva musiken genom att både höra, göra och känna. Att med hjälp av musiken få ökad kroppsuppfattning och tillgång till den egna rösten.

Du som förälder kan av pedagogen ombedjas att medverka under en eller flera lektioner, allt beroende på barnets nivå och behov.

Tid: Onsdagar klockan 16:15-16:45 i Kulturskolans Tonborgen. Lärare: Maria och Emmili. 

Musik - Orkesterlek för barn ca 6-9 år

Orkesterlek är för yngre barn som vill prova på att spela instrument på ett lekfullt sätt. Kursen vänder sig till barn mellan ca 6-9 år och är planerad till en gång i veckan (45 min) på eftermiddagar/kvällar. Barnen får då möjlighet att tillsammans lära sig att uttrycka sig rytmiskt och att spela enkla toner på mindre instrument. 

Stråklek 

Stråklek som inriktar sig på instrumenten Fiol, Cello och Kontrabas. Lämplig startålder 5 år. 

Tisdagar klockan 16:00 - 16:45 i gamla Tingshuset, stationsområdet.
Tisdagar klockan 16:45 - 17:30 i gamla Tingshuset, stationsområdet.

Träblåslek

Träblåslek som inriktar sig på Saxofon, Flöjter och Klarinett. Lämplig startålder 6 år.

Onsdagar klockan 16:30-17:15 i Tonborgen rum 15.

Lekgrupper kostar 200 kr/termin och pågår 12 ggr/termin under två terminer. Vill du avsluta efter en termin, skickar du in en avanmälan via hemsidan senast den 15 januari resp 15 september. Du får prova på en gång innan du bestämmer dig.

Man avslutar varje termin med en liten konsert för familjen. I samband med antagningserbjudandet får du även information om dag och tid för gruppen/grupperna.

Småbarnteater från 4-6 år

Teater har vi även för de minsta och det är en kurs där vi leker fram olika roller. Med brett sortiment av rekvisita tar vi fantasin till nya höjder i den fina aulan i gamla Tingshuset, stationsområdet.

Höstens tider för de yngre barnen är måndagar kl 17:15-18:00 tisdagar kl 15:45-16:30 / 16:30-17:15 / 17:15-18:00 fredagar 16:50-17:15. Läs mer om våra teatergrupper i avsnittet Teater och drama.

Bild och form för de lite yngre

Bild och form för de yngsta är en grupp där barnen får utforska färger och mönster och känna sig fram i konstens och kreativitetens värld. Den riktar sig till dem som är ca 4-6 år. Kursen ligger på tisdagar kl 16:45-17:30 i Barnkulturcentrum. Läs mer om våra konstgrupper i avsnittet Bild, rörlig bild och hantverk.

Danslek, Barndans, (Balett) och Dansmix

Dans är ett brett område på kulturskolan, där vi erbjuder flera olika typer av dans även för mindre barn. På Nicolaiskolans aula och gamla Tingshuset kommer viss dans att fortsätta för yngre barn 2-3, 4-5, 6-7 år. Balett är lite osäkert i och med att vi i dagsläget saknar lärare. Läs mer om dansgrupperna under avsnittet Dans och rörelse.

Kontakta oss

Enhetschef

Mattias Dahlström

0155-24 87 67
mattias.dahlstrom@nykoping.se

Expedition

0155-24 87 65

kulturskolan@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter