Frågor och svar

Här besvarar vi vanliga frågor. Om du har en fråga du inte hittar svar på så kan du alltid ställa den till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Vad händer när jag har anmält mig? 

Vi tar hand om din skriftliga anmälan och registrerar dina val. Då står du i kö på ditt/dina ämnesval.

Hur och när får jag besked om jag kommit in?

På sommaren skickar Kulturskolan ett informationsbrev till alla som står i kö. När kommunala grundskolans hösttermin startar, tar Kulturskolans lärare kontakt med dig via telefon och/eller skickar brev om förslag på dag och tid för lektion. Du kan när du vill under kontorstid ringa oss på 0155- 24 87 65 och fråga hur det ser ut i kön och när du kan förväntas få en plats.

Är det kö på ditt instrumentval, behöver du inte anmäla på nytt om du önskar stå kvar i kön.

Kan jag skicka in fler anmälningar?

Du kan anmäla dig eller ditt barn till flera kurser. Vid anmälan registrerar vi ditt val och du hamnar i kö. Anmälan kan ske under hela året men vi vår kursstart är främst på hösten och det är då vi tar in flest nya elever. Till de kurser vi har kö till tar vi i mån av plats in elever löpande.

Kan man få reducerat avgift?

Startar du efter 1 mars eller 1 oktober blir avgiften lägre och motsvarar den tid som är kvar på terminen. Har du missat undervisning i mer än åtta veckor på grund av sjukdom kan avgiften reduceras på begäran, men du behöver då skicka in läkarintyg.

Vad händer första lektionen?

Den första lektionen blir ett avstamp tillsammans med läraren. Du kommer bland annat att få information om instrument, böcker, läxor, lektionens längd och lämplig klädsel.

Hur fungerar lektionerna och kan jag utvecklas på kulturskolan?

Den enskilda lektionen i musik är inte så lång. Läraren lär dig stegvis under lektionerna och du tränar hemma. Snart kommer du märka att du blir duktigare och duktigare. Sedan, när du lärt dig grunderna, kan du erbjudas att få spela med i nybörjarorkester. Även nybörjarorkestrar får åka på läger och uppträda. När du blivit riktigt duktig kan du få åka med på resor till andra städer och ibland även andra länder. Men bara om du vill.

Övriga kulturämnen har inga enskilda lektioner, utan där jobbar man i grupp. En viss uppflyttning sker automatiskt när det är åldersindelat. Vill du byta grupp av andra skäl, avanmäler du dig från ditt ämne i god tid 15 september respektive 15 januari) och anmäler dig till det du vill gå i stället. Du hamnar då i kö till ditt nya ämne.

Kan jag hyra ett instrument?

Vissa instrument kan man hyra hos oss i mån av tillgång. Det gäller mest stråk och blås. Man kan inte hyra till exempel trummor, piano, gitarrer och flöjter. Men instrument som stråkinstrument (fiol, cello, kontrabas), bleckblåsinstrument (trumpet, tuba, valthorn med mera) och större träblåsinstrument (saxofon, klarinett, oboe) kan man hyra hos oss. Att hyra instrument kostar 150 kr per termin. Är du intresserad av att hyra kontaktar du din lärare.

Kan jag prova på?

Är du anmäld på en kurs och fått en plats, har du möjlighet att prova på utan krav på avgift. Detta gäller när du börjar en ny kurs. Om du inte vill fortsätta ska du avanmäla dig skriftligen senast 15 september.

Hur avanmäler jag mig?

Avanmälan ska ske skriftligen. Du kan göra det via länken på webbsidan. Avanmälan ska vara inne senast den 15 januari inför vårterminen och 15 september inför höstterminen. Kommer din avanmälan in senare har du kvar din plats kommande termin och betalar för den även om du inte deltar.

Är det lektioner även på loven?

Kulturskolan följer kommunala grundskolans läsårstider som du hittar här på webben. 

Vilken utbildning har lärarna? 

Kulturskolans lärarstab har alla en högskoleutbildning och är oftast legitimerade lärare för grund- och gymnasieskolan. Dessutom sker fortbildningar kontinuerligt. Samarbeten med såväl kompositörer som övriga framåtblickande kulturarbetare ger vår personal viktig kompetensutveckling.

Vi har dessutom tillgång till flera duktiga vikarier med lång och gedigen erfarenhet. Detta ger våra elever de bästa förutsättningarna för att nå sina mål.

Får jag gå på kulturskolan även om jag inte bor i Nyköping?

Att gå på Nyköpings kulturskola är enbart möjligt för dig som bor i Nyköping. Tyvärr kan vi inte ta emot elever utanför Nyköping, utan måste hänvisa till den egna kommunens kulturskola. Undantag kan göras om interkommunal ersättning betalas av annan kommun. Kontakta kulturskolan för mer information.

Kan man boka en orkester?

Kulturskolan har ett antal orkestrar som gärna tar uppdrag för spelning på uppdrag. Man kan boka våra orkestrar för en mindre kostnad både till privata arrangemang och större evenemang. Då stödjer man samtidigt elevernas lägerverksamhet, musikresor och värdskap för orkestrar från andra platser, vilket som berikar stadens kulturliv. Läs mer här om vad du kan boka och det går till.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: