Meny

Frågor och svar

Här besvarar vi vanliga frågor. Om du har en fråga du inte hittar svar på så kan du alltid ställa den till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Vad händer när jag har anmält mig? 

Din intresseanmälan går direkt in i elevsystemet. Utifrån den kontaktar lärare sedan i datumordning med erbjudande för grupp eller ämneskurs i det ämne du valt. Intresseanmälan kostar inget. När du får ett erbjudande om plats kommer du och läraren överens om dag och tid. Är det många som är intresserade av samma ämne kan det ta någon eller några terminer innan du kan få en plats.

Hur och när får jag besked om jag kommit in?

När kommunala grundskolans hösttermin startar, börjar kulturskolans lärare planera terminens verksamhet och kontaktar anmälda elever via sms, mail eller brev. På vissa ämnen har vi kö och då kan man få vänta några terminer innan man får en plats. Du kan när du vill under kontorstid kontakta oss via mail eller ringa på 0155-24 87 65 om ämnen eller möjligheter.

Kan jag skicka in fler anmälningar på olika ämnen?

Du kan anmäla dig eller ditt barn till flera kurser. Vid intresseanmälan registrerar du själv dina val via webbformuläret som direkt hamnar i kö i elevsystemet. Anmälan kan ske under hela året, men det är på hösten som vi tar in flest nya elever. När en elev slutat sitt ämne, kontaktar läraren en ny elev utifrån anmälningsdatum och lämplig ålder.

Kan man få reducerad avgift?

Full avgift är 700 kr. Startar du efter 1 mars eller 1 oktober blir avgiften lägre och motsvarar den tid som är kvar på terminen. Barn 0-8 år betalar endast 200 kr och har redan en rabatterad avgift. Har du missat undervisning i mer än åtta veckor på grund av sjukdom kan avgiften reduceras på begäran, men det behöver då bestyrkas av läkarintyg. Syskonrabatten gäller endast från tredje fullprisavgiften. Du betalar då 700 kr + 700 kr för två ämnen och 350 kr för efterföljande tredje ämnet inom familjen. Se avsnittet Avgifter och regler.

Vad händer första lektionen?

Den första lektionen blir ett avstamp tillsammans med läraren. Du får prova på en gång utan att betala. Från din andra lektion har du tackat ja och kommer få en faktura. Om du väljer att inte fortsätta, behöver du meddela läraren att du tackar nej. Du kan även avanmäla dig via forumuläret Avanmälan på hemsidan.

Hur fungerar lektionerna och kan jag utvecklas på kulturskolan?

Beroende på vilket ämne du valt, ser lektionerna lite olika ut. Musikämnen har oftast enskild undervisning, men även undervisning i mindre grupper. Den enskilda lektionen i musik är inte så lång. Genom att spela ihop med någon, får man längre tid i lektionssalen. Läraren lär dig stegvis under lektionerna och du tränar momenten hemma. Du har också möjlighet att vara med i grupp/orkester kostnadsfritt. Då utökas dina lektioner med orkestertid. Vi har olika nivåer på grupper och orkestrar, där man ibland har läger och utflykter tillsammans med sina spelkamrater. 

Övriga kulturämnen har inga enskilda lektioner, utan där jobbar man i grupp. En viss uppflyttning sker automatiskt när det är åldersindelat. Vill du byta grupp av andra skäl, avanmäler du dig från ditt ämne i god tid på avsedd blankett på hemsidan (senast 15 september respektive 15 januari) och anmäler dig till det du vill gå i stället. Du hamnar då i kö till ditt nya ämne. Men glöm inte att även meddela din lärare.

Kan jag hyra ett instrument?

Vissa instrument kan man hyra hos oss i mån av tillgång. Det gäller mest stråk och blås. Man kan inte hyra till exempel trummor, piano och gitarr. Men stråkinstrument (fiol, cello, kontrabas), bleckblåsinstrument (trumpet, tuba, valthorn med mera) och större träblåsinstrument (saxofon, klarinett, oboe, tvärflöjt) kan man hyra hos oss. Att hyra instrument kostar 150 kr per termin. Är du intresserad av att hyra, kontaktar du din lärare.

Kan jag prova på?

Är du anmäld på en kurs och fått en plats, har du möjlighet att prova på utan krav på avgift vid ett tillfälle. Detta gäller när du börjar en ny kurs. Om du inte vill fortsätta efter din prova på, ska du tacka nej eller avanmäla dig skriftligen så fort du kan. Se avsnittet Avgifter och regler.

Hur avanmäler jag mig?

Avanmälan ska ske skriftligt till kulturskolans administration. Du gör det lämpligast via formuläret på hemsidan under avsnittet Anmälan i menyn. Till vänster på datorskärmen, scrolla längre ner på mobilens skärm.

Avanmälan ska vara insänd senast den 15 januari inför vårterminen och 15 september inför höstterminen. Kommer din avanmälan in senare har du kvar din plats kommande termin och betalar för den även om du inte deltar. Se avsnittet Avanmälan.

Är det lektioner även på loven?

Kulturskolan följer kommunala grundskolans läsårstider som du hittar här på webben. Oftast har vi ingen verksamhet under loven. Vi startar också något senare på hösten, i och med vårt arbete med att tillsätta nya elever i början av läsåret. Om studiedagar är gemensamma för hela grundskolan, har även kulturskolan studiedag.

Gå med i Nyköpings kulturskolas facebookgrupp så får du information om allt som rör verksamheten.

Vilken utbildning har lärarna? 

Kulturskolans lärare har alla en högskoleutbildning och är oftast legitimerade lärare för grund- och gymnasieskolan. Dessutom sker fortbildningar kontinuerligt. Samarbeten mellan kulturämnen ger många nya möjligheter. Även samarbeten med externa kulturbärare som kompositörer och övriga framåtblickande kulturarbetare ger vår personal viktig kompetensutveckling.

Får jag gå på kulturskolan även om jag inte bor i Nyköping?

Att gå på Nyköpings kulturskola är enbart möjligt för dig som bor och är skriven i Nyköping. Tyvärr kan vi inte ta emot elever utanför Nyköping, utan måste hänvisa till den egna kommunens musik/kulturskola. Undantag kan göras om det finns plats och interkommunal ersättning betalas av din hemkommun. Kontakta musik/kulturskolan där du bor för mer information. Se avsnittet Avgifter och regler.

Kan man boka en orkester?

Kulturskolan har ett antal orkestrar/körer som gärna tar uppdrag för spelning. Man kan boka våra orkestrar för en mindre kostnad både till privata arrangemang och större evenemang. Då stödjer man samtidigt elevernas lägerverksamhet, musikresor och värdskap för orkestrar från andra platser, vilket berikar stadens kulturliv. Kontakta kulturskolan om möjligheterna. Se avsnittet Boka spelning.

Hur hittar jag kontaktuppgifter till min lärare?

Under avsnittet Om Kulturskolan hittar du en kontaktlista på våra lärare.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter