Frågor och svar

Här besvarar vi vanliga frågor. Om du har en fråga du inte hittar svar på så kan du alltid ställa den till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Under 2020 och fortsatt under 2021 har vi inte kunnat ha undervisning och konserter på samma sätt som tidigare pga anpassningar för utrottet av Covid-19. Konserter har frusit inne och undervisning har tidvis skett digitalt för att följa restriktioner. Vi har även anpassat lokaler, personal och grupper för att på olika sätt frigöra ytor och tillhandahålla material/städ för allas säkerhet.

Vi avvaktar under hösten 2021 med att utöka grupper pga ovisshet kring Deltavirusets pridning.

Vad händer när jag har anmält mig? 

Du registrerar din intresseanmälan direkt in i elevsystemet SpeedAdmin. Utifrån den kontaktar lärare sedan i datumordning med erbjudande till det ämne du valt. Intresseanmälan kostar inget. När du får ett erbjudande om plats kommer du och läraren överens om grupp, dag och tid. Är det många som är intresserade av samma ämne kan det ta någon eller några terminer innan du kan få en plats.

Hur och när får jag besked om jag kommit in?

När kommunala grundskolans hösttermin startar, börjar kulturskolans lärare planera terminens verksamhet och kontaktar anmälda elever via sms, mail eller brev. På vissa ämnen har vi kö och då kan man få vänta några terminer innan man får en plats. Du kan när du vill under kontorstid kontakta oss via mail eller ringa på 0155-24 87 65 om ämnen eller möjligheter.

Kan jag skicka in fler anmälningar på olika ämnen?

Du kan anmäla dig eller ditt barn till flera kurser. Vid intresseanmälan registrerar du själv dina val via webbportalen som direkt hamnar i kö i elevsystemet. Du kan själv logga in och justera dina valda ämnen. Anmälan kan ske under hela året, men det är på hösten som vi tar in flest nya elever. Hur många vi tar in hänger ihop med hur många som slutar.  

Kan man få reducerad avgift?

Full avgift är 700 kr. Startar du efter 1 mars eller 1 oktober blir avgiften lägre och motsvarar den tid som är kvar på terminen. Syskonrabatt utgår från tredje fullprisämnet med halva priset för ämne tre. Barn 0-8 år betalar endast 200 kr och har redan en rabatterad avgift och berättigar därför inte till fler rabatter. Har du missat undervisning i mer än åtta veckor på grund av sjukdom kan avgiften reduceras på begäran, men det behöver då styrkas av läkarintyg. Se avsnittet Avgifter och regler.

Vad händer första lektionen?

Den första lektionen blir ett avstamp tillsammans med läraren. Du får prova på en gång utan att betala. Från din andra lektion har du tackat ja och kommer få en faktura. Om du väljer att inte starta efter prova på-tillfället, behöver du meddela läraren att du tackar nej. Om du gått två eller fler gånger blir du betalningsskyldig och måste även avanmäla dig via forumuläret Avanmälan på hemsidan eller i SpeedAdmin. Avanmälan räknas då från terminsslutet. Man får alltså inte "prova på" fler gånger än ett tillfälle.

Hur fungerar lektionerna och kan jag utvecklas på kulturskolan?

Beroende på vilket ämne du valt, ser lektionerna lite olika ut. I musikämnen kan du välja enskild undervisning, men även undervisning i liten grupp. Genom att spela ihop med någon, får man längre tid i lektionssalen. Läraren lär dig stegvis under lektionerna och du tränar momenten hemma.

Du har också möjlighet att vara med i grupp/orkester kostnadsfritt. Då utökas dina lektioner med orkestertid. Vi har olika nivåer på grupper och orkestrar, där man ibland har läger och utflykter tillsammans med sina spelkamrater.

En placering rullar på termin efter termin oavsett om du går tillsammans eller ensam. Vill du sluta avanmäler sig.  Vi försöker justera åldrar på grupperna så man har kvar sina kompisar om man vill. Viss justering görs fär att förbättra. Vill du helt byta grupp och prova annat, avanmäler du dig från ditt ämne i god tid på avsedd blankett på hemsidan (senast 15 september respektive 15 januari) och anmäler dig till det du vill gå i stället. Du hamnar då i kö till ditt nya ämne. Men glöm inte att även meddela din lärare.

Uteckling

Inom musiken kan du tillsammans med din lärare ha en plan på din personliga utveckling, som ni gemensamt tar ansvar för. Du avancerar med stöd av din lärare mot både fasta musikaliska mål men även i din personliga säkerhet med ditt spelande inför publik, om det är ett mål för dig att uppträda.

Inom grupper sker den personliga utvecklingen både i att fungera med gruppen och personligt, till exempel att anta utmaningar att vinna mer kunskap genom att tillsammans delta med engagemang och tålamod samt byta till en mer avancerad grupp när tiden är mogen. Men allt utifrån det egna önskemålet.

Kan jag hyra ett instrument?

Vissa instrument kan man hyra hos oss i mån av tillgång. Det gäller mest stråk och blås. Man kan inte hyra till exempel trummor, piano och gitarr. Men stråkinstrument (fiol, cello, kontrabas), bleckblåsinstrument (trumpet, tuba, valthorn med mera) och större träblåsinstrument (saxofon, klarinett, oboe, tvärflöjt) kan man hyra hos oss. Att hyra instrument kostar 150 kr per termin. Är du intresserad av att hyra, kontaktar du din lärare.

Kan jag prova på?

Är du anmäld på en kurs och fått en plats, har du möjlighet att prova på utan krav på avgift vid ett tillfälle. Detta gäller när du börjar en ny kurs. Om du inte vill fortsätta efter din prova på, ska du tacka nej till läraren eller avanmäla dig skriftligen så fort du kan. Se avsnittet Avgifter och regler.

Hur avanmäler jag mig?

Avanmälan ska ske via denna hemsidas formulär som du till exempel hittar i menyn under Anmälan. Se länken nedan. Där får du en bekräftelse i retur. Om det inte fungerar kan du även maila kulturskolan@nykoping.se och meddela din avanmälan, men där får du inte samma service med utförlig bekräftelse i retur. 

Avanmälan ska vara insänd senast den 15 januari inför vårterminen. Datum för avanmälan gällande hösten 2021 är den 15 september, men skicka in din avanmälan i god tid före nya terminens start så underlättar du för nya elever. Kommer din avanmälan in senare än sista dag för avanmälan, har du kvar din plats kommande termin och betalar för den även om du inte deltar. Se avsnittet Avanmälan.

Är det lektioner även på loven?

Kulturskolan följer i stort kommunala grundskolans läsårstider. Men sommaren 2021 hade vi en sommarlovsaktivitet under veckorna 24-26. En verksamhet som vi hoppas kunna fortsätta med. I så fall hittar du vår annons om det på Nyköpingsguiden och i vår facebookgrupp. Vi startar också något senare på hösten, i och med vårt arbete med att tillsätta nya elever i början av läsåret. Om studiedagar är gemensamma för hela grundskolan, har även kulturskolan studiedag. Undantag kan förekomma och då försöker vi meddela det via våra kanaler. Vi har även en informationsTV på Tonborgen där vi informerar.

Gå med i Nyköpings kulturskolas facebookgrupp så får du information om allt som rör verksamheten.

Vilken utbildning har lärarna? 

Kulturskolans lärare har alla en högskoleutbildning och är oftast legitimerade lärare för grund- och gymnasieskolan. Dessutom sker fortbildningar kontinuerligt. Samarbeten mellan kulturämnen ger många nya möjligheter. Även samarbeten med externa kulturbärare som kompositörer och övriga framåtblickande kulturarbetare ger vår personal viktig kompetensutveckling.

Får jag gå på kulturskolan även om jag inte bor i Nyköping?

Att gå på Nyköpings kulturskola är enbart möjligt för dig som bor och är skriven i Nyköping. Tyvärr kan vi inte ta emot elever utanför Nyköping, utan måste hänvisa till den egna kommunens musik/kulturskola. Undantag kan göras om det finns plats och interkommunal ersättning betalas av din hemkommun. Kontakta musik/kulturskolan där du bor för mer information. Se avsnittet Avgifter och regler.

Kan man boka en orkester?

Kulturskolan har ett antal orkestrar/körer som gärna tar uppdrag för spelning. Man kan boka våra orkestrar för en mindre kostnad både till privata arrangemang och större evenemang. Då stödjer man samtidigt elevernas lägerverksamhet, musikresor och värdskap för orkestrar från andra platser, vilket berikar stadens kulturliv. Kontakta kulturskolan om möjligheterna. Se avsnittet Boka spelning

Hur hittar jag kontaktuppgifter till min lärare?

Under avsnittet Om Kulturskolan hittar du en kontaktlista på våra lärare.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter