Frågor och svar

Här besvarar vi vanliga frågor. Om du har en fråga du inte hittar svar på så kan du alltid ställa den till oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Vad händer när jag har anmält mig? 

Din webbanmälan går direkt in i kösystemet. Då står du i kö på ditt/dina ämnesval. Att stå i kö kostar inget. När du får ett erbjudande om plats kommer du och läraren överens om dag och tid.

Hur och när får jag besked om jag kommit in?

När kommunala grundskolans hösttermin startar, börjar Kulturskolans lärare kontakta elever i kö via sms och/eller skickar brev. På vissa ämnen har vi lång kö och där kan man få stå i kö några terminer. Du kan när du vill under kontorstid kontakta oss via mail eller ringa på 0155-24 87 65 och fråga hur det ser ut i kön och när du kan förväntas få en plats.

Kan jag skicka in fler anmälningar på olika ämnen?

Du kan anmäla dig eller ditt barn till flera kurser. Vid anmälan registrerar du själv dina val via webbformuläret och du hamnar i kö. Anmälan kan ske under hela året, men det är på hösten som vi tar in flest nya elever. Till de kurser vi har kö, kontaktar vi ny elev när en plats blir ledig.

Kan man få reducerat avgift?

Full avgift är 700 kr. Startar du efter 1 mars eller 1 oktober blir avgiften lägre och motsvarar den tid som är kvar på terminen. Barn 0-8 betalar endast 200 kr och har redan en rabbatterad avgift. Har du missat undervisning i mer än åtta veckor på grund av sjukdom kan avgiften reduceras på begäran, men du behöver då skicka in läkarintyg. Syskonrabatten gäller endast från tredje fullprisavgiften. Tredje ämnen kostar då 350 kr. Se avsnittet Avgifter och regler.

Vad händer första lektionen?

Den första lektionen blir ett avstamp tillsammans med läraren. Du kommer bland annat att få information om instrument, böcker, läxor, lektionens längd och andra viktiga som hur du anmäler din frånvaro i god tid.

Hur fungerar lektionerna och kan jag utvecklas på kulturskolan?

Den enskilda lektionen i musik är inte så lång. Läraren lär dig stegvis under lektionerna och du tränar momenten hemma. Snart kommer du märka att du blir duktigare och duktigare. Sedan, när du lärt dig grunderna, kan du erbjudas att få spela med i nybörjarorkester. Även nybörjarorkestrar får åka på läger och uppträda. När du blivit riktigt duktig kan du få åka med på resor till andra städer. Men bara om du vill. 

Övriga kulturämnen har inga enskilda lektioner, utan där jobbar man i grupp. En viss uppflyttning sker automatiskt när det är åldersindelat. Vill du byta grupp av andra skäl, avanmäler du dig från ditt ämne i god tid ( senast 15 september respektive 15 januari) och anmäler dig till det du vill gå i stället. Du hamnar då i kö till ditt nya ämne. Men glöm inte att även meddela din lärare.

Kan jag hyra ett instrument?

Vissa instrument kan man hyra hos oss i mån av tillgång. Det gäller mest stråk och blås. Man kan inte hyra till exempel trummor, piano och gitarr. Men stråkinstrument (fiol, cello, kontrabas), bleckblåsinstrument (trumpet, tuba, valthorn med mera) och större träblåsinstrument (saxofon, klarinett, oboe, tvärflöjt) kan man hyra hos oss. Att hyra instrument kostar 150 kr per termin. Är du intresserad av att hyra, kontaktar du din lärare.

Kan jag prova på?

Är du anmäld på en kurs och fått en plats, har du möjlighet att prova på utan krav på avgift. Detta gäller när du börjar en ny kurs. Om du inte vill fortsätta ska du avanmäla dig skriftligen senast 15 september resp 15 januari. Se avsnittet Avgifter och regler.

Hur avanmäler jag mig?

Avanmälan ska ske skriftligen. Du kan göra det via länken på hemsidan. Avanmälan ska vara inne senast den 15 januari inför vårterminen och 15 september inför höstterminen. Kommer din avanmälan in senare har du kvar din plats kommande termin och betalar för den även om du inte deltar. Se avsnittet Avanmälan.

Är det lektioner även på loven?

Kulturskolan följer kommunala grundskolans läsårstider som du hittar här på webben. Oftast har vi ingen verksamhet under loven. Vi startar också något senare på hösten, i och med vårt arbete med att tillsätta nya elever i början av läsåret.

Vilken utbildning har lärarna? 

Kulturskolans lärarstab har alla en högskoleutbildning och är oftast legitimerade lärare för grund- och gymnasieskolan. Dessutom sker fortbildningar kontinuerligt. Samarbeten med såväl kompositörer som övriga framåtblickande kulturarbetare ger vår personal viktig kompetensutveckling.

Vi har dessutom tillgång till flera duktiga vikarier med lång och gedigen erfarenhet. Detta ger våra elever de bästa förutsättningarna för att nå sina mål. 

Får jag gå på kulturskolan även om jag inte bor i Nyköping?

Att gå på Nyköpings kulturskola är enbart möjligt för dig som bor i Nyköping. Tyvärr kan vi inte ta emot elever utanför Nyköping, utan måste hänvisa till den egna kommunens musik/kulturskola. Undantag kan göras om det finns plats och interkommunal ersättning betalas av din hemkommun. Kontakta musik/kulturskolan där du bor för mer information. Se avsnittet Avgifter och regler.

Kan man boka en orkester?

Kulturskolan har ett antal orkestrar som gärna tar uppdrag för spelning. Man kan boka våra orkestrar för en mindre kostnad både till privata arrangemang och större evenemang. Då stödjer man samtidigt elevernas lägerverksamhet, musikresor och värdskap för orkestrar från andra platser, vilket berikar stadens kulturliv. Kontakta kulturskolan om möjligheterna. Se avsnittet Boka spelning.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter