Meny

Garanterade lektioner

2020-06-11

Beslut avseende antal garanterade lektioner på Kulturskolan

Kulturskolan ska garantera individuell undervisning eller gruppundervisningen vid minst 24 lektionstillfällen per läsår. Utöver de garanterade lektionerna kan ensemblespel, uppvisningar, utställningar, konserter eller andra projekt förekomma. I vissa fall kan gemensamma lektioner, konserter eller andra aktiviteter ersätta individuella lektioner. Kulturskolan följer kommunens läsårstider och under skolloven erbjuds inga lektioner. Eventuellt inställda lektioner ersätts inte så länge garantin uppfylls. 

En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

 

Detta beslut gäller från och med höstterminen 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: