Meny

Avgifter och regler

Här hittar du information om vilka avgifter och regler som gäller för Kulturskolan.

En bra plats återkomma till varje gång du undrar vad som gäller om datum för avanmälan eller avgifter. 

Vi påminner även på vår facebooksida om viktiga händelser och datum. Gilla Nyköpings kulturskola på facebook så får du löpande information.

Avgifter

  • Barn 0-8 år betalar 200 kronor per termin. 
  • Barn och ungdomar 9-19 år (22 år i mån av plats i grupp) betalar 700 kronor per termin. 

Om du erbjuds en plats sent under terminen blir avgiften reducerad, men bara om du är ny elev inom ämnet. Påbörjas undervisningen före 1 mars respektive 1 oktober betalas full avgift. Elever som för första gången börjar undervisning får avsäga sig sin plats skriftligt senast 15 september utan kostnad. Du får även prova på en gång innan du tackar nej ovsett när du börjar under året.

Går du på flera ämnen, eller om du som vårdnadshavare har flera barn i familjen som går på kulturskolan, ges en rabatt på 50 % från och med tredje fullpriskursen (fullpris är 700 kr).

Avanmälan

Avanmälan görs här på vår hemsida och ska vara inne senast 15 september för höstterminen och senast 15 januari för vårterminen. Skicka in din avanmälan så snart du vet att du tänker sluta. Du kan alltid ångra din avanmälan ända fram till skolstart. Om du inte skriftligen avanmäler dig eller ditt barn i tid, skickas en faktura för terminen även om man inte deltagit. Allt enligt beslut av Kommunfullmäktige.

Länk

Hyra instrument

Du kan hyra vissa instrument på Kulturskolan. Det rör sig framförallt om blås- och stråkinstrument. Det kostar 150 kr per termin att hyra instrument hos oss och den avgiften betalar du ofta med en särskild faktura efter avgiften. Fråga gärna din lärare om att hyra instrument.

Övrig information

  • Den generella intagsordningen vid intresseanmälan är anmälningsdatum. 
  • För att gå på Nyköpings kulturskola behöver du vara skriven i Nyköping. 
  • Mindre barn under 9 år får främst erbjudande om gruppundervisning innan vi erbjuder enskild undervisning.
  • Antal ämnen per elev är idag obegränsat. 
  • Om du vill fortsätta din ämneskurs efter terminsslut, behöver du inte anmäla på nytt. Du får behålla din plats automatiskt tills du avanmäler dig. (Gäller inte korta kurser med specificerade tillfällen.)
  • Återbetalning av avgift kan göras vid sjukdom som överstiger åtta veckor.
  • Läsåret följer kommunala skolans terminer och under lovdagar har vi ingen undervisning. Undantag är att vi startar någon vecka senare på hösten. Även studiedagar kan planeras annorlunda.
  • Kulturskolan finns på Facebook, där en hel del information ges om studiedagar och andra händelser som är bra att veta. Leta upp Nyköpings kulturskola i sökfältet.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter