Meny

Avgifter och regler

Underrubrik saknas

Avgifter

  • Barn 0-8 år betalar 200 kronor per termin. 
  • Barn och ungdomar 9-25 år betalar 700 kronor per termin. 

Om du erbjuds en plats sent under terminen blir avgiften reducerad, men bara om du är ny elev inom ämnet. Påbörjas undervisningen före 1 mars respektive 1 oktober betalas full avgift. Elever som för första gången börjar undervisning får avsäga sig sin plats skriftligt senast 15 september utan kostnad. Du får även prova på en gång innan du tackar nej.

Går du på flera ämnen, eller om du som vårdnadshavare har flera barn i familjen som går på kulturskolan, ges en rabatt på 50 % från och med tredje fullpriskursen (fullpris är 700 kr).

Avanmälan

Avanmälan görs här på vår hemsida och ska vara inne senast 15 september för höstterminen och senast 15 januari för vårterminen. Men skicka in din avanmälan så snart du vet att du tänker sluta. Du kan alltid ångra din avanmälan ända fram till skolstart. Om du inte skriftligen avanmäler dig eller ditt barn i tid, skickas en faktura för terminen även om man inte deltagit. Allt enligt beslut av Kommunfullmäktige.

Hyra instrument

Du kan hyra vissa instrument på Kulturskolan. Det rör sig framförallt om blås- och stråkinstrument. Det kostar 150 kr per termin att hyra instrument hos oss och detta betalar du ofta samtidigt som terminsavgiften. Men det kan också komma en fristående faktura för enbart instrumentet. Fråga gärna din lärare om att hyra instrument.

Övrig information

  • Den generella intagsordningen vid intresseanmälan är anmälningsdatum. 
  • Mindre barn under 9 år får främst erbjudande om gruppundervisning innan vi erbjuder enskild undervisning.
  • Antal ämnen per elev är idag obegränsat. 
  • Om du vill fortsätta din ämneskurs efter terminsslut, behöver du inte anmäla på nytt. Du får behålla din plats automatiskt tills du avanmäler dig. (Gäller inte korta kurser med specificerade tillfällen.)
  • Återbetalning av avgift kan göras vid sjukdom som överstiger åtta veckor.
  • Läsåret följer kommunala skolans terminer och under lovdagar har vi ingen undervisning. Undantag är att vi startar någon vecka senare på hösten.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter