Avgifter och regler

Här hittar du information om vilka avgifter och regler som gäller för Kulturskolan. 

Kursanmälan

Kursanmälan sker genom hemsidan, du anger då vilken kurs eller vilket ämne du vill gå. Det är även genom anmälningsformuläret som du ställer dig i kö till de kurser som redan är fulla. När ledig plats uppstår tar läraren kontakt med dig.

Klicka här om du vill ta dig till sidan för anmälan.

Avgifter

  • Barn 0-8 år betalar 200 kronor per termin. 
  • Barn och ungdomar 9-25 år betalar 700 kronor per termin. 

Om du erbjuds en plats sent under terminen blir avgiften reducerad, men bara om du är ny elev inom ämnet. Påbörjas undervisningen före 1 mars respektive 1 oktober betalas full avgift. Elever som för första gången börjar undervisning får avsäga sig sin plats skriftligt senast 15 september utan kostnad.

Läser du flera ämnen, eller om du som vårdnadshavare har flera barn i familjen som går på Kulturskolan, ges en rabatt på 50 % från och med tredje kursen.

Avanmälan

Avanmälan görs här på vår hemsida och ska vara inne senast 15 september för kommande hösttermin och senast 15 januari för kommande vårtermin. Detta för att vi ska ha tid att planera och kunna erbjuda lediga platser till nya elever. Om du inte skriftligen avanmäler dig eller ditt barn i tid, skickas en faktura för kommande termin även om deltagande inte sker. Allt enligt beslut av Kommunfullmäktige, läs mer här.

Hyra instrument

Du kan hyra vissa instrument på Kulturskolan. Det rör sig framförallt om blås- och stråkinstrument. Det kostar 150 kr per termin att hyra instrument hos oss och detta betalar du ofta samtidigt som terminsavgiften. Men det kan också komma en fristående faktura för enbart instrumentet. Fråga gärna din lärare om att hyra instrument.

Övrig information

  • Den generella intagsordningen vid kö är anmälningsdatum.
  • Antal ämnen per elev är idag obegränsat. 
  • Om du vill fortsätta, behöver du inte göra något. Du får behålla din plats automatiskt.
  • Återbetalning av avgift kan göras vid sjukdom som överstiger åtta veckor.
  • Läsåret följer kommunala skolans terminer och under lovdagar har vi ingen undervisning. Undantag är att vi startar någon vecka senare på hösten.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter