Risker och säkerhet

Naturskolan bedriver undervisning utomhus i olika miljöer framför allt i stadsnära skog men även vid olika vattendrag, sjöar och hav. Dessa miljöer innebär både uppenbara och mindre uppenbara risker. Även de övningar vi gör tillsammans med eleverna t.ex. eldning innebär vissa risker. Här kan du läsa om hur vi på Naturskolan arbetar för att minimera risken för olyckor och andra incidenter.

Säkerhetsmanual

Naturskolans personal går regelbundet HLR-utbildningar och andra utbildningar i säkerhet för att kunna säkerställa en hög säkerhetsnivå. I vår säkerhetsmanual har vi dokumenterat vilka risker vi utsätter eleverna för och hur vi kan minska dessa risker. I manualen finns även en tydlig handlingsplan för hur vi ska agera om vi trots allt råkar vara med om en olycka eller något som skulle kunna blivit en olycka. 

Medföljande pedagogs ansvar

Medföljande pedagog ansvarar för att ingen elev avviker under lektionen/utevistelsen eller uppträder på olämpligt sätt. Naturskolans pedagoger ansvarar för att de övningar vi väljer att göra är lämpade för den aktuella dagens yttre förhållanden så som underlag, temperatur och terräng. Naturskolans pedagoger ansvarar även för att eleverna har en lämplig ålder och gruppstorlek för övningarna. 

Anledningen till denna uppdelning är att Naturskolans personal oftast inte känner eleverna och därför inte kan vare sig deras namn eller har kännedom om deras speciella beteenden, behov m.m. Denna fördelning av ansvar meddelas alltid skriftligt till klassläraren eller kontaktpersonen inför besöket samt på plats i t.ex. skogen. Detta eftersom det inte alltid är klassläraren eller vår kontaktperson som följer med klassen ut den aktuella dagen.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Kristin Pesonen
073-801 52 79
kristin.pesonen@nykoping.se

Kontaktperson för NTA:

Helena Kask
helena.kask@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny