Teman 2018/2019

Naturskolans syfte är att stötta det naturvetenskapliga och utomhuspedagogiska arbetet hos alla elever i Nyköping men framför allt i förskoleklass och åk 1-6. Därför har vi utvecklat olika teman för dessa årskurser som är kopplade till våra styrdokument men vi skräddarsyr även innehåll efter önskemål.

Kontakta oss

Kontaktformulär