Teman 2018/2019

Naturskolans syfte är att stötta det naturvetenskapliga och utomhuspedagogiska arbetet hos alla elever i Nyköping men framför allt i förskoleklass och åk 1-6. Därför har vi utvecklat olika teman för dessa årskurser som är kopplade till våra styrdokument men vi skräddarsyr även innehåll efter önskemål.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: