Temalådor

Naturskolan har utarbetat lådor med olika naturvetenskapliga teman som du som pedagog kan låna av oss kostnadsfritt. Här kan du läsa om de olika lådorna och hur de bokas. Temlådorna passar till både förskola, skola och fritidsverksamhet. Observera att dessa lådor INTE har något att göra med NTA-lådorna. 

 

Om lådorna

Tanken med våra temalådor är att de ska underlätta för dig som pedagog att göra naturvetenskapliga experiment och studier med din klass. Lådorna är helt kompletta, det är bara elever och pedagog som saknas!

Lådorna har följande teman

 

Småkryp

Innehåller utrustning för att studera småkryp ute i naturen och sedan i klassrummet. I lådan finns stereoluppar, fjärilshåvar, luppburkar och liknande, inklusive bestämningslitteratur.

Livet i vatten

Innehåller utrustning för att samla in och undersöka djur och växter i olika typer av vattendrag. I lådans finns både utrustning som behövs i fält tex håvar och burkar men också utrsutning för arbete inomhus så som stereoluppar och litteratur.

Vattenexperiment

Innehåller handledning och allt du behöver för att genomföra en rad experiment med tema vatten.

Gilbert-lådan

Innehåller en rad spännande och roliga kemiexperiment som kretsar kring draken Gilbert!

Berta-lådan

Innehåller en rad spännande och roliga kemiexperiment för de yngre barnen som kretsar kring draken Berta!

Ull

Skapande ute med naturmaterial framför allt med inriktning ull.

Fåglar

Elever studerar fåglar med kikare. Innehåller tips, böcker, tipspromenader m.m samt utrustning så som handkikare och tubkikare. Det är även möjligt att boka in ett besök av en Naturskolepedagog från Naturskolan under perioden ni har lådan.

Hur bokar jag en låda?

Bokar gör du genom att kontakta oss via mail eller telefon.

Du som pedagog kan boka en låda cirka två till fem veckor i taget beroende på låda och säsong.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Kristin Pesonen
073-801 52 79
kristin.pesonen@nykoping.se

Kontaktperson för NTA:

Helena Kask
helena.kask@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny