LONA projekt: Stadens biologiska mångfald

Naturskolan är med i LONA projektet "Stadens biologiska mångfald" som drivs av kommunekologen Chirstel Guillet. Projektet startade våren 2015 och pågår i fyra år.

Syftet med projektet är dels att öka den biologiska mångfalden i staden, dels öka allmänhetenskunskap om biologisk mångfald nära oss och varför den är viktig. Naturskolans roll är att uppmärksamma projektet under våra ordinarie skolbesök.

Kontakta oss

Kontaktformulär