LONA projekt mm

Naturskolan beviljades under våren 2020 LONA-pengar till ett 3-årigt friluftsprojekt på Söra för åk 5. Tack vare det erbjuds alla elever i kommunens kommunala åk 5 från och med höstterminen 2020 och fram till och med hösten 2023 möjlighet att spendera en dag på Söra för att prova på kajakpaddling på Hovrasjön. De får också lära sig mer om friluftsliv t.ex. bygga vindskydd. Inom ramen för projektet finns pengar för busstransporter för de klasser som inte kan cykla till Söra så att alla klasser verkligen ska ha möjlighet att komma. Projektet förlängdes pga pandemin och ska alltså slutredovisas i november 2023.

Öppna sidomeny