LONA projekt: Stadens biologiska mångfald

Naturskolan är med i LONA projektet "Stadens biologiska mångfald". Projektet startade våren 2015 och pågår i fyra år.

Syftet med projektet är dels att öka den biologiska mångfalden i staden, dels öka allmänhetenskunskap om biologisk mångfald nära oss och varför den är viktig. Naturskolans roll är att uppmärksamma projektet under våra ordinarie skolbesök.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: