Naturnätet

Naturnätet är ett nätverk för pedagoger som arbetar med naturundervisning i skolan och förskolan. Nätverket har fortbildningsträffar ett par gånger per termin. Tanken är att träffarna ska inspirera pedagogerna i deras utomhuspedagogiska arbete och träffarna ger även möjlighet till ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Kontakta oss

Kontaktformulär